Nationell kvalitetsregistergrupp matstrups- och magsäckscancer

Patientrepresentant 

Henrik Fors fors.henrik@gmail.com

Ordförande

Lars Lundell

kirurg

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Registerhållare

Jan Johansson

kirurg

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Ledamöter

Bengt Wallner

kirurg

Norrlands Universitetssjukhus

 

Erik Holmberg

statistiker,

RCC Väst

Eva Szabo

kirurg

Universitetssjukhuset Örebro

Fredrik Lindberg

kirurg

Norrlands Universitetssjukhus

Ingvar Halldestam

kirurg

Linköpings Universitetssjukhus

Jakob Hedberg

kirurg

Akademiska sjukhuset Uppsala

Lena Damber

Nationell samordnare kvalitetsregister/INCA, Ordförande AKI

RCC Norr

Magnus Nilsson

kirurg

Karolinska Universitetssjukhuset

Todor Dzhendov

kirurg

Universitetssjukhuset i Linköping

Ulrika Smedh

kirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Representanter onkologi

David Borg

regional patientprocessledare esofagus-ventrikel

Skånes universitetssjukhus

 

Signe Friesland

onkolog

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Patologi

Esther Lörinc

patolog

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Representant FoU

Mats Lindblad

kirurg

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Representant SFÖAK

Magnus Nilsson

kirurg

Karolinska Universitetssjukhuset

 

 

Länssjukhus

Helene Sedelius

onkologisjuksköterska, onkologmottagningen

Falu lasarett

 

Joen Stålbröst

kirurg

Centralsjukhuset Karlstad

Tora Campbell Chiru

kirurg

Södersjukhuset

 

 

Omvårdnad

Marlene Malmström

sjuksköterska

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Kontaktsjuksköterskor

Camilla Hultberg

kontaktsjuksköterska

Karolinska Universitetssjukhuset

Kirurgsjuksköterskor

Åsa Bergström

kirurgsjuksköterska

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vårdprogram

Michael Hermansson

kirurg

Skånes Universitetssjukhus

Stödjande RCC

porträtt

Kerstin Rehn

registeradministratör, leg sjuksköterska

RCC Norr

 

porträtt

Elin Moritz

statistiker

RCC Norr

porträtt

Lisa Tykosson

registerproduktägare

RCC Norr

Ansvarig redaktör: Anna Selberg

Sidan uppdaterad: 23 november 2017