Nationellt vårdprogram neuroendokrina buktumörer (GEP-NET)

Det första svenska nationella vårdprogrammet för NET omfattar inledningsvis gastroenteropankreatiska neuroendokrina tumörer (GEP-NET).

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram  (pdf)

Vårdprogrammet omfattar inte MANEC (blandtumörer). Gobletcellscancer beskrivs dock i bilaga 2, eftersom dessa tumörer historiskt hanterats vid endokrinkirurgiska och endokrinonkologiska enheter. 

Ordförande i vårdprogramgruppen är Claes Juhlin (se kontaktuppgifter till höger).

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum sydöst.

Faktaägare: Claes Juhlin

Sidan uppdaterad: 13 september 2017