Ackrediterade CCC i Sverige

Det finns för närvarande fyra ackrediterade Comprehensive Cancer Centres i Sverige. Ackrediteringen är ett åtagande om kontinuerlig förbättring och om att vara i framkant inom cancervård i Europa. Samtliga universitetssjukhus i Sverige är eller håller på att ackrediteras enligt OECI-standard.

RCC anser att samtliga universitetssjukhus på sikt bör starta en process för att cancervården och cancerforskningen ska ackrediteras och uppnå status som Cancer Center (CC) eller Comprehensive Cancer Center (CCC) enligt europeisk standard (OECI).

Det finns för närvarande fyra ackrediterade Comprehensive Cancer Centres i Sverige: 

  • Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet var först i Sverige att ackrediteras som Comprehensive Cancer Centre våren 2020.
  • Under våren 2022 erhöll Skånes universitetssjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset bekräftelsen på att man möter de högt ställda kraven som ställs på kvalitet, vård, utbildning och forskning inom området cancer. 
  • I juni 2024 blev det klart att Linköping Comprehensive Cancer Center blir Sveriges fjärde ackrediterade cancercenter. 

Universitetssjukhus är ett sjukhus som förutom sjukvård också bedriver medicinsk forskning och utbildning av olika yrkesgrupper inom sjukvård.

CCC i Sverige

Karolinska Comprehensive Cancer Center

Skåne University Hospital Comprehensive Cancer Centre

Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre

Linköping Comprehensive Cancer Center (Region Östergötlands vårdgivarwebb) 

Status för övriga universitetssjukhus i Sverige avseende ackreditering som CCC

Norrlands Universitetssjukhus i Umeå (NUS)

Mål: NUS ska fortsätta arbetet för en ackreditering som CCC (Comprehensive Cancer Center) eller CC
Ansvar: Region Västerbotten RCC Norr
Tidsram: 2022–2024

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Information kommer.

Universitetssjukhuset, Örebro

Information kommer.