Nationellt vårdprogram merkelcellscancer

Det nationella vårdprogrammet för merkelcellscancer (MCC) gäller för MCC hos vuxna (> 18 år), ICD C77. För barn < 18 år kontaktas omgående närmaste barnonkologiska center för utredning och diagnostik.

Nationellt vårdprogram

Nationellt vårdprogram merkelcellscancer, Kunskapsbanken

Alla vårdprogram, vägledningar och SVF finns i RCCs Kunskapsbank.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum sydöst.