Till regionspecifikt innehåll

Riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig cancer

Övergripande riktlinjer för utredning av ärftlig cancer (tumregel):

 • Familjer med flera nära släktingar som insjuknat i samma typ av cancer.
 • Familjer med nära släktingar som insjuknat i samma typ av cancer men i ovanligt unga år, exempelvis två personer med premenopausal bröstcancer.
 • Familjer med flera nära släktingar med tumörformer som är sammankopplade i ärftliga syndrom, exempelvis bröst- och äggstockscancer samt tjock-/ändtarmscancer och livmoderkroppscancer, alternativt person som insjuknat i mer än en cancersjukdom.
 • Nära släkting som insjuknat i ovanlig tumör/cancersjukdom t.ex. medullär thyroidea cancer, binjurbarkscancer eller feokromocytom.
 • Nära släkting som insjuknat vid anmärkningsvärt ung ålder.

Riktlinjer för ärftlig cancer i nationella vårdprogram

Riktlinjer för blodcancer, Kunskapsbanken

Riktlinjer för bröstcancer, Kunskapsbanken

Riktlinjer för bukspottskörtelcancer, Kunskapsbanken

Riktlinjer för tumörer i hjärna och ryggmärg, Kunskapsbanken

Riktlinjer för livmoderkroppscancer, Kunskapsbanken

Riktlinjer för malignt melanom, Kunskapsbanken

Riktlinjer för njurcancer, Kunskapsbanken

Riktlinjer för prostatacancer, Kunskapsbanken

Riktlinjer för sarkom, Kunskapsbanken

Riktlinjer för sköldkörtelcancer, Kunskapsbanken

Riktlinjer för tjock- och ändtarmscancer, Kunskapsbanken

Riktlinjer för cancer i urinblåsa och urinvägar, Kunskapsbanken

Riktlinjer för äggstockscancer, Kunskapsbanken

 

Riktlinjer cancergenetik, Svensk förening för medicinsk genetik och genomik

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Norra sjukvårdsregionen

Remiss sänds till:

Cancergenetisk mottagning

Regionalt cancercentrum norr

Norrlands universitetssjukhus, 901 85 UMEÅ