Till regionspecifikt innehåll

Riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig cancer

Övergripande riktlinjer för utredning av ärftlig cancer (tumregel):

 • Familjer med flera nära släktingar som insjuknat i samma typ av cancer.
 • Familjer med nära släktingar som insjuknat i samma typ av cancer men i ovanligt unga år, exempelvis två personer med premenopausal bröstcancer.
 • Familjer med flera nära släktingar med tumörformer som är sammankopplade i ärftliga syndrom, exempelvis bröst- och äggstockscancer samt tjock-/ändtarmscancer och livmoderkroppscancer, alternativt person som insjuknat i mer än en cancersjukdom.
 • Nära släkting som insjuknat i ovanlig tumör/cancersjukdom t.ex. medullär thyroidea cancer, binjurbarkscancer eller feokromocytom.
 • Nära släkting som insjuknat vid anmärkningsvärt ung ålder.

Riktlinjer för ärftlig cancer i nationella vårdprogram

Riktlinjer för blodcancer, Kunskapsbanken

Riktlinjer för binjuretumörer, kunskapsbanken

Riktlinjer för bröstcancer, Kunskapsbanken

Riktlinjer för buksarkom, Kunskapsbanken

Riktlinjer för bukspottskörtelcancer, Kunskapsbanken

Riktlinjer för tumörer i hjärna och ryggmärg, Kunskapsbanken

Riktlinjer för livmoderkroppscancer, Kunskapsbanken

Riktlinjer för lungcancer, Kunskapsbanken

Riktlinjer för långtidsuppföljning efter barncancer, Kunskapsbanken

Riktlinjer för malignt melanom, Kunskapsbanken

Riktlinjer för matstrups- och magsäckscancer, Kunskapsbanken

Riktlinjer för myeloproliferativ neoplasi, Kunskapsbanken

Riktlinjer för neuroendokrina buktumörer, Kunskapsbanken 

Riktlinjer för njurcancer, Kunskapsbanken

Riktlinjer för prostatacancer, Kunskapsbanken

Riktlinjer för skelett- och mjukdelssarkom, Kunskapsbanken

Riktlinjer för sköldkörtelcancer, Kunskapsbanken

Riktlinjer för T-cellslymfom, Kunskapsbanken

Riktlinjer för tjock- och ändtarmscancer, Kunskapsbanken

Riktlinjer för trofoblast, Kunskapsbanken

Riktlinjer för cancer i urinblåsa och urinvägar, Kunskapsbanken

Riktlinjer för äggstockscancer, Kunskapsbanken

 

Riktlinjer cancergenetik, Svensk förening för medicinsk genetik och genomik

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Norra sjukvårdsregionen

Remiss sänds till:

Cancergenetisk mottagning

Regionalt cancercentrum norr

Norrlands universitetssjukhus, 901 85 UMEÅ