Nationell kvalitetsregistergrupp kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Ordförande

Mattias Mattsson

hematolog

Akademiska sjukhuset, Region Uppsala Örebro

Ledamöter

Birgitta Lauri

hematolog

Sunderby sjukhus

 

Kourosh Lotfi

Hematolog

Universitetssjukhuset, Region Sydost

Jenny Klintman

Hematolog

Skånes Universitetssjukhus, Region Syd

Catharina Lewerin

Hematolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Lotta Hansson

Onkolog

Karolinska Universitetssjukhuset, Region Stockholm Gotland

Patientrepresentant

Vakant

Stödjande RCC

Marie Abrahamsson

diagnoskoordinator

RCC Stockholm Gotland

 

Karin Engström

registeradministratör

RCC Stockholm Gotland

Malin Bergman

diagnoskoordinator hematologi

RCC Stockholm Gotland

Kamilla Krawiec

statistiker

RCC Stockholm Gotland

Lena Grönlund

registerproduktägare

RCC Stockholm Gotland