Status för utrotningsprojekt av livmoderhalscancer

Det pågår en nationell insats mot livmoderhalscancer där alla 21 regioner deltar. Här finns en kartläggning hur långt samtliga regioner har kommit hittills.

Bakgrunden till projektet är att Sveriges riksdag beslutade den 14:e april 2021 att skynda på utrotningen av livmoderhalscancer och därför erbjuds nu kvinnor födda 1994-1999 HPV-vaccination mot 9 HPV-typer med Gardasil9 med efterföljande HPV-prov.

Syftet på sikt är att utrota livmoderhalscancer. Regionerna har kommit olika långt i att erbjuda HPV-vaccination. I flera regioner har arbete med vaccination inletts. I andra planeras uppstart i början av 2023. Här kan du ta del av en interaktiv karta som visar specifik regionstatus i vaccinationsarbetet. Senaste datat är inhämtat hösten 2022.

Svg Karta

7 frågor som redovisas

  1. Hur många kvinnor har regionen i målgruppen?
  2. Från vilket datum har det varit möjligt att boka tid eller har kallelser till screening med vaccination skickats ut?
  3. Om ej startat - när kommer vaccinationerna att starta?
  4. När beräknas dos 1 vara klar?
  5. Kan kvinnor i målgruppen själva boka tid på 1177.se eller motsvarande? (Telefonbokning via1177.se räknas som ja)
  6. Får kvinnor i målgruppen kallelse till screening med vaccination med bokad tid och plats?
  7. Har vaccinatörer påbörjat webbaserad utbildning?

Sammanställningen visar att sex regioner har inlett vaccinering och erbjuder bokning via 1177. Elva regioner kommer att ha påbörjat vaccineringen inom tre månader. Samtliga regioner siktar på att komma igång under första halvåret av 2023.