Till regionspecifikt innehåll

Sköldkörtelcancer

Varje år får 550-600 personer sköldkörtelcancer (tyreoideacancer) i Sverige. Sjukdomen är vanligare bland kvinnor än bland män. De allra flesta blir friska efter behandling.

Antalet fall av sköldkörtelcancer ökar och forskning pågår för att undersöka orsaken till detta. Det vanligaste tecknet på cancer i sköldkörteln är en knöl, som ofta syns på framsidan av halsen. Sjukdomen upptäcks därför ofta i primärvården. Sköldkörtelcancer behandlas i de flesta fall med kirurgi i kombination med radioaktivt jod, som är en typ av strålbehandling.

Cancer i sköldkörteln brukar delas in i fyra grupper. Papillär är vanligast och står för nästan 80 procent av fallen. Även follikulär är relativt vanlig. Medullär och anaplastisk är mer sällsynta.

Prognosen för de vanligaste formerna av sköldkörtelcancer är i de allra flesta fall god, även vid återfall. Den relativa femårsöverlevnaden är över 80 procent.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Om sköldkörtelcancer i den regionala cancerplanen

Den regionala cancerplanen för norra sjukvårdregionen, 2019–2021, har en bilaga om sköldkörtelcancer.

Bilaga 2W Regional cancerplan sköldkörtelcancer (pdf)

Cancerplanens regionala fokusområden för sköldkörtelcancerprocessen

Regionala processledare

Catharina Ihre Lundgren

överläkare,

RCC Stockholm Gotland

Regional patientprocessledare

Mark Thier

regional patientprocessledare endokrina tumörer

Skånes universitetssjukhus

Sköldkörtelcancer i Uppsala Örebro

RCC Uppsala Örebro organiserar en regional vårdprocessgrupp inom sköldkörtelcancer.

Läs mer via länken nedan.

Regional vårdprocessgrupp