Support

För dig som har frågor eller behöver hjälp med själva registreringen av bukspottkörtelcancer. Kontakta supporten i din region. Supporten är tillgänglig vardagar under dagtid.
Du som behöver hjälp med blanketter och registrering, vänd dig till regional registeradministratör.
Du som behöver hjälp med utdata och sammanställningar, kontakta regional statistiker.

RCC Stockholm-Gotland

Mari Lindeborg

sjuksköterska

RCC Stockholm — Gotland

Kamilla Krawiec

statistiker

RCC Stockholm — Gotland

 

RCC Norr

Ove Björ

statistiker

RCC Norr

Sonia Katsuura

registeradministratör

RCC Norr

RCC Syd

Stefan Peterson

statistiker

RCC Syd

Pernilla Kockum

registeradministratör

RCC Syd

RCC Sydöst

Annica Vågeland

registeradministratör

RCC Sydöst

 

Johan Rosell

statistiker

RCC Sydöst

RCC Väst

Katrin Gunnarsdottir

enhetschef statistik

RCC Väst

Siv Lantz

registeradministratör

RCC Väst

RCC Uppsala Örebro

Annika Lidin-Lindqvist

koordinator

RCC Uppsala Örebro

 

Fredrik Sandin

statistiker

RCC Uppsala Örebro

Faktaägare: kontakta redaktör

Sidan uppdaterad: 19 januari 2018