Support

Du som behöver hjälp med registreringen i kvalitetsregistret, kontakta i första hand den regionala registeradministratören i din sjukvårdsregion. Vid frågor gällande registerstatistik, kontakta i första hand en nationellt ansvarig statistiker.

Önskas support som avser flera diagnoser eller finns behov av en inledande diskussion om en beställning av regional statistik, kontaktas regional statistiker via funktionsbrevlådan under respektive RCC.

RCC Väst – nationellt ansvarig

Susanne Amsler Nordin

enhetschef registerkoordination och kanslistöd

RCC Väst

Claudia Adok

statistiker

RCC Väst

Christian Staf

statistiker

RCC Väst

 

 

RCC Norr

Birgitta Fransson

registeradministratör

RCC Norr

 

Statistiker

Regional support, RCC Norr

RCC Stockholm Gotland

Annica Blomberg

registeradministratör

 

Maria Forsgren

diagnoskoordinator, sjuksköterska

Statistiker

Regional support, RCC Stockholm Gotland

 

 

RCC Syd

Anja Palmqvist

registeradministratör

RCC Syd

 

Statistiker

Regional support, RCC Syd

RCC Sydöst

Annica Tomasson

registeradministratör

 

Statistiker

Regional support, RCC Sydöst

RCC Uppsala Örebro

Charlotta Ekstrand

vårdprocesskoordinator

RCC Uppsala Örebro

 

Lena A Pettersson

registeradministratör

RCC Uppsala Örebro

Statistiker

Regional support, RCC Uppsala Örebro