Dokument – uppdragsbeskrivning, policy och blanketter

Regionala cancercentrum i samverkan har gemensamt arbetat fram ett antal policydokument och mallar för att RCCs samverkan med patient- och närståendeföreträdare ska bli så lika som möjligt i sjukvårdsregionerna.

Policy

Patient- och närståendesamverkan (pdf, nytt fönster)

Rutin

Ersättningsmodell och ersättningsnivåer regleras från SKR, och uppdateras årligen i dokumentet:

Rutin för patientmedverkan i Nationellt system för kunskapsstyrning (word, nytt fönster)

Överenskommelse

En överenskommelse ska tecknas mellan uppdragsgivaren och patient- och närståendeföreträdaren inför varje nytt uppdrag i syfte att tydliggöra uppdraget. De företrädare som saknar överenskommelse uppmanas kontakta uppdragsgivaren alternativt den person med patientsamverkansansvar vid aktuellt RCC.

Överenskommelse mellan patientföreträdare och RCC (word)

Uppdragsbeskrivning

PNR (pdf, nytt fönster)
Patientföreträdare i vårdprocesser (pdf, nytt fönster)
Patientföreträdare i nationella vårdprogram (pdf, nytt fönster)
Patient- och närståendeföreträdare i (RCC) arbete med nationell Min vårdplan

Checklista

Patientperspektivet i nationella vårdprogram (pdf, nytt fönster)

Övriga dokument

Bedömning av jäv och blankett för jävsdeklaration