Nyheter

Samverkan
Omfattande uppdateringar av vårdprogrammet för bröstcancer

Den 25 juni 2024 publicerade Regionala cancercentrum i samverkan en reviderad version av det nationella vårdprogrammet för bröstcancer. En rad viktiga uppdateringar har gjorts, bland annat tillägg av tre kapitel som rör nya områden. Dessutom lyfts det senaste inom diagnostiken och behandlingsindikationerna har uppdaterats.

Samverkan
Uppdaterat vårdprogram hypofystumörer

En reviderad version av det nationella vårdprogrammet för hypofystumörer har nu fastställts av RCC i samverkan och publicerats på cancercentrum.se.

Väst
Barnonkologihandboken är uppdaterad

För att säkerställa ett aktuellt och relevant innehåll har en mindre uppdatering av boken genomförts under våren 2024.