Forskning och innovation

RCC ska arbeta för att stärka den kliniska cancerforskningen i regionen och i landet så att vetenskapliga framsteg snabbt kommer cancerpatienter till del, utveckla strukturer för samarbete med akademisk forskning och den forskande industrin samt främja innovationer i cancervården. 

Innovationerna kan gälla produkter eller processer. RCC ska även bevaka att alla cancerpatienter i en sjukvårdsregion ges samma möjlighet att delta i kliniska studier.

Samarbete mellan Sverige och USA

Den amerikanska regeringen satsar särskilt på att öka samarbetet mellan forskare och utbytet av data, prover, register och kunskap. I det arbetet har de identifierat några länder som är särskilt intressanta att arbeta tillsammans med. Ett av dessa länder är Sverige. Avtalet mellan Sverige och USA innebär att cancerforskningssamarbetet kommer att fördjupas.

Ta del av avtalet
Läs mer på Regeringens webbplats

Sidan uppdaterad: 19 juni 2017

Regionalt