Utbildningar

Här hittar du som arbetar i cancervården utbildningar som RCC genomför enskilt eller i samarbete med andra aktörer. Utbildningsfilmer hittar du under våra ämnessidor.

Arbeta i Individuell patientöversikt prostatacancer

I denna utbildning går vi igenom IPÖ prostatacancer med dess olika flikar för registrering av data samt berättar om hur ...

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Datum: 19 januari
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell
Utbildningen ges vid flera tillfällen

Utbildningsdag för patient- och närståendeföreträdare inom RCC norr

Vill du ta del av en inspelning från dagen? Kontakta Katja Vuollet Carlsson. Det övergripande syftet med utbildningsdag...

Ämnesområde: Patient och närstående
Datum: 29 mars
Studieform: Distans
Öppen för: Norra sjukvårdsregionen

Samtal kring nödvändiga, men ibland svåra områden

Kompetensutveckling för kontaktsjuksköterskan och dig i teamet runt patienten med cancer....

Ämnesområde: Kontaktsjuksköterska
Datum: 29 mars
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell, Södra sjukvårdsregionen
Utbildningen ges vid flera tillfällen

Cytostatikakörkort

Utbildningen ger deltagarna goda kunskaper i en säker hantering av cytostatika och är väl beprövad....

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 4 april
Studieform: Delvis distans
Ort: Göteborg
Öppen för: Västra sjukvårdsregionen

Allmän onkologi 7,5hp för sjuksköterskor som arbetar med cancerpatienter

Kursen syftar till att ge den teoretiska bas vad gäller cancersjukdomars orsak och behandling, samt onkologisk vård för ...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 25 april - 10 oktober
Studieform: Distans
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion

Regiondag hjärntumör

Anmälan vårdpersonal. Välkommen till en inspirationsdag fylld av föreläsningar kring forskning, nya behandlingar och hu...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 27 april
Studieform: På plats
Ort: Bioclinicum, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion

Svenska palliativregistret

Detta är det andra webbinariet av en serie på tre, där vi gör djupdykningar inom olika områden inom den palliativa vårde...

Ämnesområde: Palliativ vård
Datum: 28 april
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell

Antiemetikakörkort

Utbildningen riktar sig till sjuksköterskor och läkare i Västra Götalandsregionen och Region Halland...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 9 maj - 27 maj
Studieform: Distans
Öppen för: Västra sjukvårdsregionen

Arbeta i Individuell patientöversikt äggstockscancer

Välkommen att delta på någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) äggstockscancer. ...

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Datum: 23 maj
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell
Utbildningen ges vid flera tillfällen

Arbeta i Individuell patientöversikt cancer i CNS

Välkommen att delta på någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) cancer i CNS. Gen...

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Datum: 24 maj
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell
Utbildningen ges vid flera tillfällen

Webbinarium om Min vårdplan för dig som arbetar inom barncancervården

RCC Syd bjuder in till ett nationellt webbinarium som riktar sig till alla som arbetar med barncancervård. Syftet är att...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 24 maj
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Utbildningen ges vid flera tillfällen

Arbeta i Individuell patientöversikt njurcancer

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) njurcancer. Genomg...

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Datum: 24 maj
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell

Fördjupande webbinarium om Min vårdplan

Kompetensutveckling för kontaktsjuksköterskan i syfte att ge inspiration att fortsätta utveckla sitt arbetssätt med Min ...

Ämnesområde: Kontaktsjuksköterska
Datum: 30 maj
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell

Nutrition vid palliativ diagnos

Detta är det tredje webbinariet som hålls under våren, där vi gör djupdykningar inom olika områden inom den palliativa v...

Ämnesområde: Palliativ vård
Datum: 31 maj
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell

De Nödvändiga Samtalen - samtalskurs för kontaktsjuksköterskor

Palliativt Utvecklingscentrum erbjuder i samverkan med Regionalt cancercentrum syd, samtalskursen De Nödvändiga Samtalen...

Ämnesområde: Kontaktsjuksköterska
Datum: 1 juni
Studieform: På plats
Ort: Medicon Village, Lund
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen

Hjärntumörpatientens postoperativa rehabilitering

Vilka behov har hjärntumörpatienten månaderna efter en operation? På vilket sätt kan vi kommunicera och dokumentera för ...

Ämnesområde: Rehabilitering
Datum: 2 juni
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell

IPÖ patientvy - information och genomgång

Sedan den 8 april 2022 kan patienter ges möjlighet att se sin Individuella patientöversikt (IPÖ) via 1177 Vårdguidens e-...

Ämnesområde: Patient och närstående
Datum: 2 juni
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell

Arbeta i Individuell patientöversikt bröstcancer

En digital genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) bröstcanc...

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Datum: 3 juni
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell

Grundkurs hjärntumör

Hur är det att leva med malign hjärntumör? Vilka behov har patienterna och deras närstående? Hur ser vårdkedjan ut och h...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 7 juni
Studieform: På plats
Ort: Stockholm
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion

Arbeta i Individuell patientöversikt myelom

Välkommen att delta på någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) myelom. Genomgång...

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Datum: 7 juni
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell

Webbinarium om interaktiva utdatapresentationer

På detta webbinarium kommer vi att demonstrera olika former av utdatapresentationer som finns på cancercentrum.se innanf...

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Datum: 14 juni
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell i mån av plats, Södra sjukvårdsregionen

Cytostatikakörkort

Arbete med cytostatika ställer stora krav på uppdaterade kunskaper och goda rutiner. Administrationen ska vara säker för...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 29 augusti - 30 september
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell i mån av plats, Stockholms sjukvårdsregion
Utbildningen ges vid flera tillfällen

Cytostatikakörkort

Utbildningen ger deltagarna goda kunskaper i en säker hantering av cytostatika....

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 5 september - 6 oktober
Studieform: Delvis distans
Ort: Göteborg
Öppen för: Västra sjukvårdsregionen

Antiemetikakörkort

Utbildningen riktar sig till sjuksköterskor och läkare i Västra Götalandsregionen och Region Halland...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 5 september - 23 september
Studieform: Distans
Öppen för: Västra sjukvårdsregionen

Praktiskt förbättringsarbete i team – tillsammans når vi längre

Utvecklingsprogram för er som vill lära mer om att utveckla och förbättra verksamheten samt hitta kraften att driva förb...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 6 september - 12 april
Studieform: På plats
Ort: Stockholm
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion

Repetitionskurs i Good Clinical Practice (GCP)

Detta är en repetitionskurs där tidigare GCP-utbildning är ett krav. Kursen ägnar mycket tid åt problemlösning, diskussi...

Ämnesområde: Forskning
Datum: 13 september
Studieform: På plats
Ort: Hotell Statt, Hässleholm
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen

Antiemetikakörkort

Utbildningen riktar sig till sjuksköterskor och läkare i Västra Götalandsregionen och Region Halland...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 3 oktober - 21 oktober
Studieform: Distans
Öppen för: Västra sjukvårdsregionen

Komplementär och integrativ medicin (KIM) vid cancer

Många patienter med cancer har frågor om komplementära metoder. Med det växer behovet bland professionen att få stöd i a...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 7 oktober - 18 november
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell

Prehabiliteringsdag för teamen

En dag för alla yrkesgrupper som är engagerade i cancervården i södra sjukvårdsregionen....

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 7 oktober
Studieform: På plats
Ort: Lund
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen

Cytostatikakörkort

Utbildningen ger deltagarna goda kunskaper i en säker hantering av cytostatika....

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 10 oktober - 10 november
Studieform: Delvis distans
Ort: Göteborg
Öppen för: Västra sjukvårdsregionen

Hur hjälper vi patienter med urinvägs- och bäckenbottenbesvär efter bäckencancer?
Ämnesområde: Rehabilitering
Datum: 14 oktober
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell

Antiemetikakörkort

Utbildningen riktar sig till sjuksköterskor och läkare i Västra Götalandsregionen och Region Halland...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 24 oktober - 11 november
Studieform: Distans
Öppen för: Västra sjukvårdsregionen

Cytostatikakörkort

Utbildningen ger deltagarna goda kunskaper i en säker hantering av cytostatika....

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 7 november - 8 december
Studieform: Delvis distans
Ort: Göteborg
Öppen för: Västra sjukvårdsregionen

Antiemetikakörkort

Utbildningen riktar sig till sjuksköterskor och läkare i Västra Götalandsregionen och Region Halland...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 14 november - 2 december
Studieform: Distans
Öppen för: Västra sjukvårdsregionen

Workshop om Perkutan tibialis nervstimulering (PTNS)

PTNS är idag en etablerad behandlingsmetod för bland annat överaktiv blåsa och avföringsinkontinens. Metoden är relativt...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 15 november
Studieform: På plats
Ort: Malmö
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen

Kliniska forskarskolan

Regionalt cancercentrum väst i samarbete med Göteborgs universitet erbjuder en forskarskola med fokus på klinisk forskni...

Ämnesområde: Forskning
Datum: 6 mars
Studieform: På plats
Ort: Göteborg
Öppen för: Nationell

Webbutbildning i solråd för barn 0-6 år

Webbutbildningen vänder sig främst till personal inom förskola och barnhälsovård men kan göras av alla som är intressera...

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell

Webbutbildning Barn och cancer - skolsköterskans roll

Webbutbildningen Barn och cancer - skolsköterskans roll vänder sig främst till skolsköterskor men vissa delar passar ock...

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell

Webbutbildning för gynekologisk cellprovskontroll (GCK)

Utbildningen baseras på det nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention och är framtagen av RCC Samverkan i sam...

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell

Webbutbildning för patient- och närståendeföreträdare

Webbutbildningen vänder sig till alla patient- och närståendeföreträdare inom Regionala cancercentrum (RCC) och syftar t...

Ämnesområde: Patient och närstående
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell

Webbutbildning om cancer under graviditet

Utbildningen baseras på vägledningen ”Cancer under graviditet” som är framtagen av Regionala cancercentrum i samverkan. ...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell

Utbildning i strålbehandling

RCC Norr och Norrlands universitetssjukhus erbjuder en kostnadsfri, digital, grundläggande utbildning om strålbehandling...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Norra sjukvårdsregionen

Webbutbildning i teledermatoskopi

Utbildningen ger dig kunskap om hur du tar bilder med dermatoskop, bedömer risker och remitterar patienter vid misstänkt...

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell

Patienters delaktighet i cancervården

Utbildningen gör det möjligt för yrkesverksamma i cancervården att tillsammans i arbetsgruppen, över professionsgränser,...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Delvis distans
Öppen för: Nationell

Kontaktsjuksköterskan i cancervården 7,5 hp

Utbildningen omfattar 7,5 hp och syftar till att stärka kontaktsjuksköterskans kompetens för uppdraget att verka i cance...

Ämnesområde: Kontaktsjuksköterska
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Delvis distans
Öppen för: Nationell

Webbutbildning: Så påverkar solen hälsan

Denna webbutbildning riktar sig främst till sjukvårdpersonal inom cancervården och syftar till att öka kunskapen om sol ...

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Sjukvårdsregion Mellansverige