Utbildningar

Här hittar du som arbetar i cancervården utbildningar som RCC genomför enskilt eller i samarbete med andra aktörer. Utbildningsfilmer hittar du under våra ämnessidor.

Utbildningsdag för patient- och närståendeföreträdare inom RCC norr

Vill du ta del av en inspelning från dagen? Kontakta Katja Vuollet Carlsson. Det övergripande syfte...

Ämnesområde: Patient och närstående
Datum: 29 mars
Studieform: Distans
Öppen för: Norra sjukvårdsregionen
Allmän onkologi 7,5hp för sjuksköterskor som arbetar med cancerpatienter

Kursen syftar till att ge den teoretiska bas vad gäller cancersjukdomars orsak och behandling, samt ...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 25 april - 10 oktober
Studieform: Distans
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
Svenska palliativregistret

Detta är det andra webbinariet av en serie på tre, där vi gör djupdykningar inom olika områden inom ...

Ämnesområde: Palliativ vård
Datum: 28 april
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell
Nutrition vid palliativ diagnos

Detta är det tredje webbinariet som hålls under våren, där vi gör djupdykningar inom olika områden i...

Ämnesområde: Palliativ vård
Datum: 31 maj
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell
Repetitionskurs i Good Clinical Practice (GCP)

Detta är en repetitionskurs där tidigare GCP-utbildning är ett krav. Kursen ägnar mycket tid åt prob...

Ämnesområde: Forskning
Datum: 13 september
Studieform: På plats
Ort: Hotell Statt, Hässleholm
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
Cytostatikakörkort

Arbete med cytostatika ställer stora krav på uppdaterade kunskaper och goda rutiner. Administratione...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 3 oktober - 11 november
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell i mån av plats, Stockholms sjukvårdsregion
Utbildningen ges vid flera tillfällen
Antiemetikakörkort

Utbildningen riktar sig till sjuksköterskor och läkare i Västra Götalandsregionen och Region Halland...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 3 oktober - 21 oktober
Studieform: Distans
Öppen för: Västra sjukvårdsregionen
Sjukvårdsregional dag om cancerrehabilitering

RCC Norr inbjuder till en digital och fysisk dag för profession inom cancerrehabilitering i Norra sj...

Ämnesområde: Rehabilitering
Datum: 5 oktober
Studieform: Delvis distans
Ort: Bokade lokaler och online
Öppen för: Norra sjukvårdsregionen
Arbeta i Individuell patientöversikt cancer i CNS

Välkommen att delta på någon av terminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) ...

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Datum: 6 oktober
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell
Utbildningen ges vid flera tillfällen
Komplementär och integrativ medicin (KIM) vid cancer

Många patienter med cancer har frågor om komplementära metoder. Med det växer behovet bland professi...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 7 oktober - 18 november
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell
Prehabiliteringsdag för teamen

En dag för alla yrkesgrupper som är engagerade i cancervården i södra sjukvårdsregionen. Under dage...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 7 oktober
Studieform: På plats
Ort: Lund
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
Arbeta i Individuell patientöversikt äggstockscancer

Välkommen att delta på någon av terminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) ...

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Datum: 7 oktober
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell
Utbildningen ges vid flera tillfällen
Cytostatikakörkort

Utbildningen ger deltagarna goda kunskaper i en säker hantering av cytostatika....

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 10 oktober - 10 november
Studieform: Delvis distans
Ort: Göteborg
Öppen för: Västra sjukvårdsregionen
Utbildningen ges vid flera tillfällen
Digitala möjligheter för cancerrehabilitering – goda exempel

Nationell arbetsgrupp (NAG) för Cancerrehabilitering vill med detta webbinarium inspirera profession...

Ämnesområde: Rehabilitering
Datum: 18 oktober
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Arbeta i Individuell patientöversikt njurcancer

Välkommen att delta i någon av terminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) n...

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Datum: 19 oktober
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell
Utbildningen ges vid flera tillfällen
Arbeta i Individuell patientöversikt prostatacancer

I denna utbildning går vi igenom IPÖ prostatacancer med dess olika flikar för registrering av data s...

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Datum: 19 oktober
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell
Utbildningen ges vid flera tillfällen
Interaktiva utdatapresentationer inom cancerområdet

Webbinariet är öppet för alla som arbetar inom cancervården och vill lära sig mer om att arbeta med ...

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Datum: 20 oktober
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell i mån av plats, Södra sjukvårdsregionen
Antiemetikakörkort

Utbildningen riktar sig till sjuksköterskor och läkare i Västra Götalandsregionen och Region Halland...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 24 oktober - 11 november
Studieform: Distans
Öppen för: Västra sjukvårdsregionen
Arbeta i Individuell patientöversikt melanom

Välkommen att delta i någon av terminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) m...

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Datum: 26 oktober
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell
Utbildningen ges vid flera tillfällen
PROM-enkät via IPÖ prostatacancer

Välkommen till denna utbildning där vi går igenom PROM-enkäter i Individuell patientöversikt (IPÖ) f...

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Datum: 26 oktober
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell
Optimerad och jämlik cancervård

Ett möte för chefer, patientprocessledare, patientföreträdare och cancersamordnare om hur vi kan utv...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 27 oktober
Studieform: Distans
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
Arbeta i Individuell patientöversikt myelom

Välkommen att delta på någon av terminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) ...

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Datum: 27 oktober
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell
Utbildningen ges vid flera tillfällen
Utbildning för barnmorskor i Region Stockholm och Region Gotland

Schemaläggning i Regionalt Hälsokontroll System (RHKS) för gynekologisk cellprovtagning...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 31 oktober
Studieform: På plats
Ort: Stockholm, World Trade Center
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
Intresseanmälan till utbildning Lymfödembehandling 7,5 hp

Du har nu möjlighet att anmäla ditt intresse för att delta i en 7,5 hp utbildning i lymfödembehandli...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 9 november - 16 mars
Studieform: Delvis distans
Ort: Lund
Öppen för: Västra sjukvårdsregionen
Antiemetikakörkort

Utbildningen riktar sig till sjuksköterskor och läkare i Västra Götalandsregionen och Region Halland...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 14 november - 2 december
Studieform: Distans
Öppen för: Västra sjukvårdsregionen
Workshop om Perkutan tibialis nervstimulering (PTNS)

PTNS är idag en etablerad behandlingsmetod för bland annat överaktiv blåsa och avföringsinkontinens....

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 15 november
Studieform: På plats
Ort: Malmö
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
Nationell utbildning och nätverksträff för sjuksköterskor inom neuroonkologi
Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 28 november - 29 november
Studieform: På plats
Ort: Stockholm, Vår Gård Saltsjöbaden
Öppen för: Nationell
Kontaktsjuksköterskeutbildning 7,5 hp

Linnéuniversitetet anordnar kontaktsjuksköterskeutbildning under vårterminen 2023 med kursstart den ...

Ämnesområde: Kontaktsjuksköterska
Datum: 24 januari
Studieform: Distans
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
Good clinical practice grundkurs

Ett av våra uppdrag inom cancerprocesserna är att erbjuda våra patienter deltagande i kliniska studi...

Ämnesområde: Forskning
Datum: 7 februari
Studieform: Distans
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
Kliniska forskarskolan

Regionalt cancercentrum väst i samarbete med Göteborgs universitet erbjuder en forskarskola med foku...

Ämnesområde: Forskning
Datum: 6 mars
Studieform: På plats
Ort: Göteborg
Öppen för: Nationell
Webbutbildning i solråd för barn 0-6 år

Webbutbildningen vänder sig främst till personal inom förskola och barnhälsovård men kan göras av al...

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Webbutbildning Barn och cancer - skolsköterskans roll

Webbutbildningen Barn och cancer - skolsköterskans roll vänder sig främst till skolsköterskor men vi...

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Webbutbildning för gynekologisk cellprovskontroll (GCK)

Utbildningen baseras på det nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention och är framtagen av...

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Webbutbildning för patient- och närståendeföreträdare

Webbutbildningen vänder sig till alla patient- och närståendeföreträdare inom Regionala cancercentru...

Ämnesområde: Patient och närstående
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Webbutbildning om cancer under graviditet

Utbildningen baseras på vägledningen ”Cancer under graviditet” som är framtagen av Regionala cancerc...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Utbildning i strålbehandling

RCC Norr och Norrlands universitetssjukhus erbjuder en kostnadsfri, digital, grundläggande utbildnin...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Norra sjukvårdsregionen
Webbutbildning i teledermatoskopi

Utbildningen ger dig kunskap om hur du tar bilder med dermatoskop, bedömer risker och remitterar pat...

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Patienters delaktighet i cancervården

Utbildningen gör det möjligt för yrkesverksamma i cancervården att tillsammans i arbetsgruppen, över...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Delvis distans
Öppen för: Nationell
Kontaktsjuksköterskan i cancervården 7,5 hp

Utbildningen omfattar 7,5 hp och syftar till att stärka kontaktsjuksköterskans kompetens för uppdrag...

Ämnesområde: Kontaktsjuksköterska
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Delvis distans
Öppen för: Nationell
Webbutbildning: Så påverkar solen hälsan

Denna webbutbildning riktar sig främst till sjukvårdpersonal inom cancervården och syftar till att ö...

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Sjukvårdsregion Mellansverige