Utbildningar

Här hittar du som arbetar i cancervården utbildningar som RCC genomför enskilt eller i samarbete med andra aktörer. Utbildningsfilmer hittar du under våra ämnessidor.

Kontaktsjuksköterskeutbildning 7,5 hp

Linnéuniversitetet anordnar kontaktsjuksköterskeutbildning under vårterminen 2023 med kursstart den ...

Ämnesområde: Kontaktsjuksköterska
Datum: 24 januari
Studieform: Distans
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
Arbeta med PROM-enkäter i IPÖ prostatacancer

Välkommen att delta i någon av terminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) p...

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Datum: 1 februari
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell
Arbeta i IPÖ prostatacancer med patienter på aktiv monitorering

Välkommen att delta i någon av terminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) p...

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Datum: 6 februari
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell
Good clinical practice grundkurs

Ett av våra uppdrag inom cancerprocesserna är att erbjuda våra patienter deltagande i kliniska studi...

Ämnesområde: Forskning
Datum: 7 februari
Studieform: Distans
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
Arbeta med onkologisk behandling och PROM i IPÖ prostatacancer

Välkommen att delta i någon av terminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) p...

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Datum: 15 februari
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell
Komplementär och integrativ medicin (KIM) vid cancer

Många patienter med cancer har frågor om komplementära metoder. Med det växer behovet bland professi...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 17 februari - 31 mars
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell
Antiemetikakörkort

Utbildningen riktar sig till sjuksköterskor och läkare i Västra Götalandsregionen och Region Halland...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 20 februari - 13 mars
Studieform: Distans
Öppen för: Västra sjukvårdsregionen
Utbildningen ges vid flera tillfällen
Workshop om bäckencancerrehabilitering
Ämnesområde: Rehabilitering
Datum: 20 februari
Studieform: På plats
Ort: Stockholm, Sabbatsbergs Sjukhus, Josabethsalen, plan 0
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
Livsstil och fysisk aktivitet för patienter med hjärntumör

Vilka vinster har patienten med malign hjärntumör av en aktiv livsstil? Vad säger forskningen om fys...

Ämnesområde: Rehabilitering
Datum: 20 februari
Studieform: På plats
Ort: Stockholm
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
Tips och trix för dig som van användare av IPÖ prostatacancer

Välkommen att delta i terminens digitala genomgång av Individuell patientöversikt (IPÖ) prostatacanc...

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Datum: 22 februari
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell
Cytostatikakörkort

Arbete med cytostatika ställer stora krav på uppdaterade kunskaper och goda rutiner. Administratione...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 6 mars - 21 april
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell i mån av plats, Stockholms sjukvårdsregion
Utbildningen ges vid flera tillfällen
Cytostatikakörkort

Utbildningen ger deltagarna goda kunskaper i en säker hantering av cytostatika....

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 6 mars - 19 april
Studieform: Delvis distans
Ort: Göteborg
Öppen för: Västra sjukvårdsregionen
Utbildningen ges vid flera tillfällen
Grundkurs hjärntumör

Hur är det att leva med hjärntumör? Vilka behov har patienter med malign hjärntumör och deras närstå...

Ämnesområde: Rehabilitering
Datum: 8 mars
Studieform: På plats
Ort: Karolinska Universitetssjukhuset i Solna Eugeniavägen 3, hiss A våning 6 Lokal: Lars Leksell, A6:04
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
Personlighetsförändring och andra neuropsykiatriska symtom

Välkommen till en eftermiddag med fokus hur personlighetsförändring och kognitiva svårigheter föränd...

Ämnesområde: Rehabilitering
Datum: 20 mars
Studieform: På plats
Ort: Bioclinicum, KS , Eugeniavägen 3, Solna
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
Webbinarium om interaktiva utdatapresentationer

På detta webbinarium kommer vi att demonstrera olika former av utdatapresentationer som finns på can...

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Datum: 22 mars
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell i mån av plats, Södra sjukvårdsregionen
INCA och registerforskning inom cancer

Utbildningen riktar sig till processägare i Västra Götalandsregionen och Region Halland...

Ämnesområde: Forskning
Datum: 27 mars - 25 april
Studieform: På plats
Ort: Göteborg
Öppen för: Västra sjukvårdsregionen
Nationell utbildning i MDS

RCC Mellansverige bjuder in till en nationell utbildning i myelodysplastiskt syndrom (MDS). Utbildni...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 28 mars
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell
Grundläggande cancervård

Nu kan du som arbetar inom Region Stockholm och kommuner i Stockholms län anmäla dig till kursen gr...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 11 april - 25 april
Studieform: Distans
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
Utbildningsdag för teamen som jobbar med patientgrupperna vulva- anal och peniscancer

Diagnostik av precancerösa förändringar i hud och slemhinna, behandling, rehabilitering av tumörer i...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 14 april
Studieform: Distans
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
Webbinarium om långtidsuppföljning efter barncancer

RCC Syd bjuder in till ett webbinarium om det nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning efte...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 17 april
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Samtalskurs för kontaktsjuksköterskor

Palliativt Utvecklingscentrum erbjuder i samverkan med Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd), samtal...

Ämnesområde: Kontaktsjuksköterska
Datum: 19 april
Studieform: På plats
Ort: Lund
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
Samtalskurs för SVF-koordinatorer

Palliativt Utvecklingscentrum erbjuder i samverkan med Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd), samtal...

Ämnesområde: Patient och närstående
Datum: 20 april
Studieform: På plats
Ort: Lund
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
En dag för kontaktsjuksköterskan och teamet runt patienten

RCC Syd bjuder in till En dag för kontaktsjuksköterskan och teamet runt cancerpatienten den 27 april...

Ämnesområde: Kontaktsjuksköterska
Datum: 27 april
Studieform: På plats
Ort: Hörsalen Medicon Village, Lund
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
De nödvändiga samtalen – läkare

Hur ska jag prata om prognos och framtid? Hur möter jag patientens reaktioner på negativa besked? Hu...

Ämnesområde: Palliativ vård
Datum: 4 maj - 5 maj
Studieform: På plats
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
Kliniska forskarskolan

Regionalt cancercentrum väst i samarbete med Göteborgs universitet erbjuder en forskarskola med foku...

Ämnesområde: Forskning
Datum: 4 mars
Studieform: På plats
Ort: Göteborg
Öppen för: Nationell
Webbutbildning i solråd för barn 0-6 år

Webbutbildningen vänder sig främst till personal inom förskola och barnhälsovård men kan göras av al...

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Webbutbildning Barn och cancer - skolsköterskans roll

Webbutbildningen Barn och cancer - skolsköterskans roll vänder sig främst till skolsköterskor men vi...

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Webbutbildning för gynekologisk cellprovskontroll (GCK)

Utbildningen baseras på det nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention och är framtagen av...

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Webbutbildning för patient- och närståendeföreträdare

Webbutbildningen vänder sig till alla patient- och närståendeföreträdare inom Regionala cancercentru...

Ämnesområde: Patient och närstående
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Webbutbildning om cancer under graviditet

Utbildningen baseras på vägledningen ”Cancer under graviditet” som är framtagen av Regionala cancerc...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Utbildning i strålbehandling

RCC Norr och Norrlands universitetssjukhus erbjuder en kostnadsfri, digital, grundläggande utbildnin...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Norra sjukvårdsregionen
Webbutbildning i teledermatoskopi

Utbildningen ger dig kunskap om hur du tar bilder med dermatoskop, bedömer risker och remitterar pat...

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Patienters delaktighet i cancervården

Utbildningen gör det möjligt för yrkesverksamma i cancervården att tillsammans i arbetsgruppen, över...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Delvis distans
Öppen för: Nationell
Kontaktsjuksköterskan i cancervården 7,5 hp

Utbildningen omfattar 7,5 hp och syftar till att stärka kontaktsjuksköterskans kompetens för uppdrag...

Ämnesområde: Kontaktsjuksköterska
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Delvis distans
Öppen för: Nationell
Webbutbildning: Så påverkar solen hälsan

Denna webbutbildning riktar sig främst till sjukvårdpersonal inom cancervården och syftar till att ö...

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Sjukvårdsregion Mellansverige
Webbutbildning i ökad förståelse för sena komplikationer efter barncancer

Som överlevare efter barncancer är det inte ovanligt att man drabbas av komplikationer som kan vara ...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Webbutbildning Hälsoinformatör - grundutbildning

Webbutbildningen vänder till dig som valt att arbeta som hälsoinformatör....

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Att vägleda patienten med tarmproblem till behandling och egenvård
Ämnesområde: Rehabilitering
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Hur hjälper vi patienter med urinvägs- och bäckenbottenbesvär?
Ämnesområde: Rehabilitering
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Webbutbildning om cancerrehabilitering riktad till primärvård

Allt fler personer diagnosticeras med och överlever cancer, vilket gör att antalet som drabbas av se...

Ämnesområde: Rehabilitering
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell