Till regionspecifikt innehåll

Min vårdplan i cancervården

Alla patienter med cancer bör ha en skriftlig Min vårdplan som individanpassas utifrån patientens behov. Den ska tas fram för och med patienten.

Syftet är att ge tydlig information och stöd till patient och närstående, att göra dem delaktiga i vården samt att öka deras trygghet.

Min vårdplan ska innehålla

 • Kontaktuppgifter till läkare, kontaktsjuksköterska, kurator och andra viktiga stödfunktioner
 • Tider för undersökningar och behandlingar
 • Råd och åtgärder under utredning, behandling och rehabilitering
 • Information om sjukdomen
 • Patientens rehabiliteringsplan
 • Beskrivning av vad patienten kan göra själv
 • Information om praktiska frågor och om patientens rättigheter

Efter avslutad behandling:

 • Information om uppföljning och om vad som är viktigt att tänka på
 • Sammanfattning av den vård som patienten har varit med om

Inom varje vårdprocess behöver riktlinjer utarbetas för hur registrering, upprättande och uppdatering av Min vårdplan ska ske i praktiken.

Nationell Min vårdplan

Syftet med nationellt framtagen Min vårdplan är att öka jämlikheten och kvaliteten på informationen, att avlasta regioner och verksamheter samt att öka patientens delaktighet och trygghet.

För de diagnoser som har en nationell Min vårdplan kommer den att finnas tillgänglig digitalt via 1177 Vårdguiden och för utskrift på papper på sidan Min vårdplan, under respektive cancerdiagnos.

Under 2022 publiceras även Min vårdplan för diagnoserna: huvud- och halscancer, urinblåsecancer, myelom, lungcancer, sarkom, bukspottkörtelcancer, barncancer (ALL), okänd primärtumör, livmoderhalscancer och hudcancer.

Nationell generell patientinformation till Min vårdplan

För diagnoser som ännu inte fått en nationell Min vårdplan har RCC tillsammans med profession inom cancervården tagit fram generell nationell patientinformation. Det generella dokumentet innehåller patientinformation som kan vara användbar för flera diagnoser.

Nationell generell patientinformation för Min vårdplan (pdf, nytt fönster)

Versionsinformation för nationell generell Min vårdplan (pdf, nytt fönster)

En region eller verksamhet som använder den nationella generella patientinformationen i egna versioner av Min vårdplan ansvarar själv för att materialet hålls uppdaterat. Vid eventuella ändringar i materialet övergår utgivaransvaret till regionen eller verksamheten.

Har du frågor eller synpunkter kring patientinformationen, eller om du vill ha den i wordformat, är du välkommen att kontakta nationell samordnare.

porträtt

Karin Vriste

nationell samordnare Min vårdplan

Sveriges Kommuner och Regioner

porträtt

Lina Sarv

nationell samordnare Min vårdplan

Sveriges Kommuner och Regioner

 

Vill du prenumerera på uppdateringar?

Om du vill ha ett meddelande via e-post när det finns en ny version av nationell Min vårdplan, kan du anmäla dig till vårt utskick Senaste nytt från Regionala cancercentrum. Skriv in din e-post och välj Nyheter från Samverkan och Min vårdplan.

Prenumerera på nyheter från RCC

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Införandestöd för nationell Min vårdplan

Norrbotten: Vakant

Kontakt

Helena Strömqvist

införandestöd Min vårdplan

RCC Norr

 

Anneli Haglund

införandestöd Min vårdplan

Region Västernorrland

Lina Fredriksson

införandestöd Min vårdplan

Region Jämtland Härjedalen

Hanna Åberg

verksamhetsutvecklare

RCC Syd

Regionala projektledare införande Min vårdplan

Jessica Eriksson

Region Kalmar län

Rebecca Stenfeldt

Region Östergötland

Linda Bergström

Region Kalmar län

Broschyr om Min vårdplan och aktiva överlämningar

I informationsmaterialet "Stöd för dig som arbetar i teamet runt cancerpatienten" kan du läsa mer om Min Vårdplan och aktiva överlämningar. Broschren riktar sig till dig som arbetar i teamet runt cancerpatienten eller är chef inom cancervården och innehåller utvalda generiska texter från de nationella vårdprogrammen.   

Läs mer och ladda ner broschyren här. 

Kontakt

porträtt

Sofie Grinneback

utvecklingsledare

RCC Väst