Utbildningar och informationsmaterial

Här hittar du utbildningar och informationsmaterial inom cancerrehabilitering.

Utbildningsmaterial för medarbetare inom primärvården och cancervården

 

Skärmdump.png

Webbutbildning om att arbeta strukturerat med cancerrehabilitering, riktad till specialistsjukvården, cancercentrum.se

Bild_utbildning_laptop.png
Webbutbildning om cancerrehabilitering, riktad till primärvården, cancercentrum.se

 

Laptop_utbildning.png

Webbutbildning i ökad förståelse för sena komplikationer efter barncancer, cancercentrum.se

 

imagelfg2l.png

Att vägleda patienten med tarmproblem till behandling och egenvård, cancercentrum.se

 

strand

Cancerbehandlingar, biverkningar och rehabilitering, extern länk

Grundläggande kunskap om cancer och cancerbehandlingar. I denna presentation kan du få en översyn över olika cancersjukdomar, hur de behandlas och vilken rehabilitering som kan komma att behövas. Cirka 35 minuter.

Introduktion - Fysioterapi och cancerbehandling i primärvården, extern länk

Denna presentation riktar sig till fysioterapeuter i primärvården och ger just grunden i cancerrehabilitering för fysioterapeuter och vilka insatser som lämpar sig vid olika typer av besvär. Cirka 25 minuter.

Enkätundersökning 

RCC i samverkan genomförde en enkätundersökning om vad för stöd patienter och närstående önskar gällande cancerrehabilitering. Ta del av hela undersökningen här.

Informationsmaterial 

Strukturerat arbetssätt för cancerrehabilitering - ett framgångsrikt exempel, film.

Filmen beskriver hur det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering kan fungera i klinisk verksamhet. Vi får följa ett lokalt teams arbetssätt och bekantar oss med hur en strukturerad process för cancerrehabilitering kan se ut. Tillsammans med patienten ger teamet sin bild av hur en framgångsrik modell för cancerrehabilitering fungerar och är en central del av patientens cancervård. Ca 6 minuter.

Fysisk aktivitet och träning under en cancerbehandling, film. Filmen beskriver hur fysisk aktivitet kan öka livskvaliteten både under och efter sin behandling

Digital cancerrehabilitering - Goda exempel, pdf.

Sexuell hälsa och cancer, cancercentrum.se

Informationsmaterial avseende sexuell rehabilitering, cancercentrum.se

Föreläsningsserie - hur hjälper vi patienter med urinvägs- och bäckenbottenbesvär?