Till regionspecifikt innehåll

Informationsmaterial och länkar

Här hittar du informationsmaterial, länkar och andra hjälpmedel inom cancerrehabilitering.

Stöd för dig i teamet runt en patient med cancer

Film

Strukturerat arbetssätt för cancerrehabilitering – ett framgångsrikt exempel. 

Filmen beskriver hur det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering kan fungera i klinisk verksamhet. Vi får följa ett lokalt teams arbetssätt och bekantar oss med hur en strukturerad process för cancerrehabilitering kan se ut. Tillsammans med patienten ger teamet sin bild av hur en framgångsrik modell för cancerrehabilitering fungerar och är en central del av patientens cancervård. Ca 13 minuter.

Hälsoskattning för cancerrehabilitering (pdf, nytt fönster)

Hälsoskattning (pdf, nytt fönster).

Cancerrehabiliteringsplan, exempel Region Skåne (pdf, nytt fönster)

Min vårdplan

Tryckt material

Broschyr för webbvisning (pdf, nytt fönster)

Broschyr för utskrift (pdf, nytt fönster) (Liggande format, dubbelsidig utskrift.) 

Utskriftsversion för dig som vill skriva ut en sida i taget (pdf, nytt fönster) (Sätta ihop broschyren själv).

Övrigt

Cancerrehabilitering i vårdprocesser (pdf, nytt fönster), arbetsmaterial cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering – folder (pdf, nytt fönster)

Digital cancerrehabilitering, goda exempel (pdf, nytt fönster)

Mallar

Behandlingssammanfattning, efter avslutad behandling (worddokument)

Behandlingssammanfattning, efter avslutad uppföljning (worddokument)

Mall för rehabiliteringsplan (pdf, nytt fönster)

Presentationsmaterial

Denna PP-presentation om  är framtagen av VP-gruppen för cancerrehabilitering och får användas fritt. Komplettera gärna med eget material.

Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering (powerpoint)

Länkar

Nära cancer

Nationellt kompetenscentrum för anhöriga

Kontaktsjuksköterskans roll

Hjälp och stöd på 1177 

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Utbildningsmaterial för medarbetare inom primärvården

Vad behöver du som arbetar inom primärvården känna till för att bättre kunna ta emot patienter/remisser för cancerrehabilitering? Här hittar du utbildningsmaterial som riktar sig till primärvårdens fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, psykologer, dietister och kanske även sjuksköterskor.

Cancerbehandlingar - en crash course

Grundläggande kunskap om cancer och cancerbehandlingar. I denna presentation kan du få en översyn över olika cancersjukdomar, hur de behandlas och vilken rehabilitering som kan komma att behövas. Cirka 35 minuter.

 

Introduktion: fysioterapi och cancerrehabilitering i primärvården

Denna presentation riktar sig till fysioterapeuter i primärvården och ger just grunden i cancerrehabilitering för fysioterapeuter och vilka insatser som lämpar sig vid olika typer av besvär. Cirka 25 minuter.

Patient-och närståenderådet i Sydöst organiserar möten för cancerpatienter och deras anhöriga. I Jönköping finns Hjärtats hus som drivs ideellt.

Patient-och närståenderådet Sydöst