Nationell arbetsgrupp för patientinformation till Min vårdplan njurcancer

Ordförande

Johanna Lidén

onkologisjuksköterska och processledare

Mottagning Urologiska sjukdomar, Karolinska Universitetssjukhus, Solna

Deltagare:

Ann-Charlotte Ljunggren

urologisjuksköterska

Urologimottagningen, Skånes universitetssjukhus, Malmö

 

Karin Gabrielsson

onkologisjuksköterska

Onkologi mottagning, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Malin Ståhlgren

urologisjuksköterska

Urologiska mottagningen, Universitetssjukhuset, Linköping

Maria Nordén

urologisjuksköterska

Urologiska mottagningen, Universitetssjukhuset, Linköping

Patient och närståendeföreträdare:

Stephanie Bonn

Njurcancerföreningen