Styrgrupp för Nationellt Kvalitetsregister för Bröstcancer, NKBC

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Ordförande/registerhållare

Irma Fredriksson

Kirurg

Karolinska Universitetssjukhuset

 

 

 

Exekutiv ledningsgrupp för Nationellt
Kvalitetsregistret för Bröstcancer, NKBC

Irma Fredriksson
Johan Hartman
Kerstin Sandelin
Maria Ekholm

Ledamöter

Charlotta Wadsten

kirurg

Sundsvalls sjukhus

 

Anna-Karin Wennstig

onkolog

Norrlands universitetssjukhus

Åsa Wickberg

kirurg

Universitetssjukhuset, Örebro

Henrik Lindman

onkolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Pia Stenberg

kontaktsjuksköterska onkologi

Gävle sjukhus

Jenny Bergqvist

onkolog

Capio S:t Görans sjukhus

Lars Löfgren

kirurg

Capio S:t Görans Sjukhus, Stockholm

Kerstin Sandelin

kirurg

Karolinska Universitetssjukhuset

Maria Fjell

sjuksköterska

Karolinska Institutet

Lena Marie Petersson

Karolinska Institutet

Carlos Dussan Luberth

kirurg

Universitetssjukhuset, Linköping

Maria Ekholm

onkolog

Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Per Karlsson

onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Martin Rehn

Kirurg

Skånes universitetssjukhus, Malmö

Anna Ehinger

patolog

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Martin Malmberg

onkolog

Onkologiska Kliniken, Helsingborg

Patientrepresentanter

Susanne Dieroff Hay

 

Marit Jensen

Stödjande RCC

Annette Asterkvist

registeradministratör

 

John Lövrot

statistiker

RCC Stockholm - Gotland

Lena Grönlund

registerproduktägare

RCC Stockholm Gotland