Styrgrupp för Nationellt Kvalitetsregister för Bröstcancer, NKBC

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Ordförande/registerhållare

Irma Fredriksson

kirurg

Karolinska Universitetssjukhuset, Region Stockholm Gotland

 

 

 

 

 

Exekutiv ledningsgrupp för Nationellt

Kvalitetsregistret för Bröstcancer, NKBC

Maria Ekholm
Maria Fjell
Irma Fredriksson
Johan Hartman
Kerstin Sandelin

Ledamöter

Charlotta Wadsten

kirurg

Sundsvalls sjukhus, Norra regionen

 

Anna-Karin Wennstig

onkolog

Sundsvalls sjukhus

Åsa Wickberg

kirurg

Universitetssjukhuset, Örebro, Region Mellansverige

Henrik Lindman

onkolog

Akademiska sjukhuset Uppsala, Region Mellansverige

Pia Stenberg

sjuksköterska onkologi

Gävle sjukhus, Region Mellansverige

Jenny Bergqvist

onkolog

Capio S:t Görans sjukhus, Region Stockholm Gotland

Lars Löfgren

kirurg

Capio S:t Görans Sjukhus, Region Stockholm Gotland

Kerstin Sandelin

kirurg

Karolinska Universitetssjukhuset, Region Stockholm Gotland

Maria Fjell

sjuksköterska

Karolinska Institutet, Region Stockholm

Johan Hartman

patolog

Karolinska Universitetssjukhuset, Region Stockholm Gotland

Carlos Dussan Luberth

processledare, kirurg

Universitetssjukhuset, Linköping, Region Sydöst

Maria Ekholm

onkolog,

Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, Region Sydöst

Per Karlsson

onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Jenny Heiman Ullmark

kirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Region Väst

Martin Rehn

kirurg,

Skånes universitetssjukhus, Malmö, Region Syd

Alaa Haidar

onkolog

Hallands sjukhus Halmstad, Södra sjukvårdsregionen

Patientrepresentanter

Susanne Dieroff Hay

Stödjande RCC

Camilla Mattsson

registeradministratör

RCC Stockholm Gotland

 

Lena Grönlund

diagnoskoordinator bröstcancer, registerproduktägare, vårdprogramhandläggare

RCC Stockholm Gotland

Maria Forsgren

diagnoskoordinator

RCC Stockholm Gotland

Statistiker

Nationell support, RCC Stockholm Gotland