Till regionspecifikt innehåll

Merkelcellscancer

Merkelcellscancer (MCC) är en ovanlig men aggressiv malign hudtumör. I Sverige diagnostiseras cirka 50 nya fall av MCC varje år.

Tidig upptäckt och snar behandling med en sammanhållen vårdkedja och skyndsamt multidisciplinärt och multiprofessionellt omhändertagande är av allra högsta vikt.

MCC är vanligare hos ljushyade, hos äldre, efter kronisk UV-exponering, vid immunsuppression och vid hematologisk malignitet, med eller utan infektion med merkelcellspolyomavirus (MCPyV).

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst