Nationellt vårduppdrag peniscancer

Peniscancer drabbar cirka 150 män per år i Sverige. Behandling av peniscancer är i första hand kirurgisk. Kirurgi i botande syfte vid peniscancer är sedan januari 2015 koncentrerad till två vårdenheter i landet.

Vårduppdraget ingår i Socialstyrelsens pågående arbete med nationell högspecialiserad vård. Ett slutligt beslutsförslag om NHV förväntas i slutet av 2021.

Uppföljning

De två nationella vårdenheterna Skånes universitetssjukhus och Universitetssjukhuset Örebro har arbetat under 2015-2018 och redovisar de fyra åren i var sin rapport:

Fyraårsuppföljning Skånes universitetssjukhus Malmö (pdf, nytt fönster)

Fyraårsuppföljning Universitetssjukhuset Örebro (pdf, nytt fönster)

Tidigare uppföljningsrapporter

Peniscancer - sammanställning av PREM-enkäter, december 2018 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Peniscancer - En rapport kring nivåstrukturering, januari 2018 (pdf, nytt fönster)

Nationell nivåstrukturering av kurativt syftande kirurgi vid peniscancer –uppföljning av åren 2015-2016, RCC i samverkan juni 2017 (pdf, nytt fönster)

Rapporten bygger bland annat på nedanstående underlagsrapporter.

Uppföljning Skånes Universitetssjukhus 2015-2016 (pdf, nytt fönster)

Uppföljning Universitetssjukhuset i Örebro 2015-2016 (pdf, nytt fönster)

Synpunkter från nationella arbetsgruppen kontaktsjuksköterskor gällande verksamheten vid nationella vårdenheter (pdf, nytt fönster)

Nationella vårdenheter

Från december 2019 till december 2021 är Universitetssjukhuset Örebro värd för nationell MDK. Anmälan ska därför skickas dit.

  • Skånes universitetssjukhus i Malmö

Verksamhetspresentation, Skånes universitetssjukhus

Om sjukdomen och behandling, 1177 Vårdguiden/Region Skåne

Om behandling av peniscancer, Skånes universitetssjukhus

  • Universitetssjukhuset Örebro

Verksamhetspresentation (pdf, nytt fönster)

Anmälan av patient till nationell MDK via strukturerad remiss

Till vårdenhetens hemsida

Om sjukdomen och behandling

Dokument och länkar

Remiss till landsting och regioner (pdf)

Beslutsrekommendation (pdf)