Kvalitetsregisterrapporter bröstcancer

Sammanställning av nationella data från kvalitetsregistret för bröstcancer görs årligen. Än så länge finns ingen sammanställning av data från kvalitetsregistret för bröstrekonstruktion.

Interaktiv rapport

I den interaktiva rapporten går det att filtrera information på till exempel region, årtal och sjukhus. Du kan också skräddarsy en nationell eller regional rapport och välja ut lämpliga indikatorer som till exempel ålder, lymfkörtelstatus, receptorstatus och tumörstorlek.

Interaktiv rapport bröstcancer, INCA

Sammanfattning och vägledning till interaktiva rapporten för 2022 (pdf)

Sammanfattning och vägledning till interaktiva rapporten för 2021 (pdf)

Sammanfattning och vägledning till interaktiva rapporten för 2020 (pdf)

Sammanfattning och vägledning till interaktiva rapporten för 2019 (pdf)

Sammanfattning och vägledning till interaktiva rapporten för 2018 (pdf)

Sammanfattning och vägledning till interaktiva rapporten för 2017 (pdf)

Sammanfattning och vägledning till interaktiva rapporten för 2016 (pdf)

Ett urval av data från NKBC rapporten för 2022 (pdf)

Ett urval av data från NKBC rapporten för 2021 (pdf)

Ett urval av data från NKBC rapporten för 2020 (pdf)

Ett urval av data från NKBC rapporten för 2019 (pdf)

Ett urval av data från NKBC rapporten för 2018 (pdf)

 

Årsrapporter från Nationella Kvalitetsregisteret för Bröstcancer, NKBC

Nationell rapport diagnosår 2015 (rev C) (pdf)

Nationell rapport diagnosår 2014 (pdf)

Nationell rapport diagnosår 2013 (pdf)

Nationell rapport diagnosår 2012 (pdf)

PROM - Patientrapporterade utfallsmått

Ett pilottest av frågeformulär och logistik kring utskick och inrapportering gjordes 2015 och finns sammanfattad i rapporten om Patientrapporterade utfallsmått. 

Nationell rapport PROM (pdf)

Validering

Under våren 2022 fattade styrgruppen beslut om att utföra en nationell validering av registret utifrån de fyra kvalitetsdimensionerna: inrapporteringshastighet, täckningsgrad, jämförbarhet och validitet. 

Valideringsstudien visar sammanfattningsvis på hög kvalitet och god validitet i nationella kvalitetsregistret för bröstcancer.

Valideringsrapport 2023 (pdf)

Valideringsrapport 2013 (pdf)

Statistiskt appendix till valideringsrapporten 2013 (pdf)