Nationella processregistret för cervixcancerprevention (NPCx)

Processregistret består av två delar - Kvalitetsregister och Personöversikt och innehåller data kring alla delar av förebyggande arbete mot cervixcancer.

Aktuellt

  • Cytburken, processregisterdelen av Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention flyttar in på INCA-plattformen, planerat datum 2024-05-20. I samband med flytten förbereds registret för utveckling och modernisering samt byter namn till Nationella processregistret för cervixcancerprevention (NPCx). Från och med driftstarten övergår användarsupporten till INCA-organisationen, kontaktvägar finns på startsidan för inloggning. Läs mer: Cytburken blir NPCx – driftstart planerad till 20 maj 2024

  • Uppdatering av registrets webbsidor pågår.

Om Processregistret

Processregistret samlar in data om laboratorieprover som är relevanta för cervixcancerprevention, provtagning, undersökning och behandling för dysplasier samt information om kallelser.

Registret har följande funktioner/roller:

  • Samla in data till Analysregistret.
  • Hämta in och vidarebefordra kallelsegrundande data från laboratoriernas system till kallelsesystemet HKS.
  • Personöversikt med information om prover och behandlingar relevanta för cervixcancerpreventionen.
  • Statistikmodul där dynamisk statistik visas för behöriga.

 

Vid önskan att begära data från processregistret för forskning se infomatiomom ansökan på Datauttag från kvalitetsregister.