Till regionspecifikt innehåll

Standardiserat vårdförlopp matstrups- och magsäckscancer

Det standardiserade vårdförloppet för matstrups- och magsäckscancer innefattar ICD-koderna C15 och C16. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.

Standardiserat vårdförlopp

Standardiserat vårdförlopp matstrups- och magsäckscancer, Kunskapsbanken

Alla SVF, vårdprogram och vägledningar finns i RCCs Kunskapsbank.

Kortversion för primärvården

Kortversion för primärvården, matstrups- och magsäckscancer (pdf, nytt fönster)
Kortversion för primärvården, matstrups- och magsäckscancer (word)

Patientinformation

Patientinformationsblad om utredning enligt SVF (pdf, nytt fönster)

Kodningsvägledning

Kodningsvägledningar anger vilka KVÅ-koder och mätpunkter som kan användas för respektive vårdförlopp.

Kodningsvägledningar för samtliga diagnoser

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Information om MDK

Mora lasarett har tagit fram en lathund för MDK i Uppsala. Lathunden är anpassad till Mora lasarett men kan hämtas hem och anpassas utifrån eget behov.

Lathund MDK i Uppsala, för Mora lasarett (pdf, nytt fönster)

Mer information om MDK i Uppsala finns på Akademiska sjukhusets hemsida.

Multidisciplinär konferens, Akademiska sjukhuset

Baslinjemätning

RCC Uppsala Örebro har tagit fram regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp som stöd för det lokala arbetet.

Regional baslinjemätning för matstrups- och magsäckscancer (26 mars 2015)

Läs mer om införande av vårdförloppen i region Stockholm och i region Gotland.

Regionalt anpassad patientinformation

För Region Stockholm finns en regionalt anpassad patientinformation att dela ut till patient vid välgrundad misstanke om cancer inom ramen för standardiserade vårdförlopp.

Regional patientinformation