Nationell kvalitetsregistergrupp för Myelodysplastiskt syndrom (MDS)

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för kvalitetsregistret.

Ordförande

Eva Hellström-Lindberg

hematolog, Hematologiska kliniken

Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

Registerhållare

Elisabeth Ejerblad

hematolog, Hematologiska kliniken

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Ledamöter

Bengt Rasmusson

hematolog, Medicinkliniken

Universitetssjukhuset, Örebro

 

Fryderyk Lorenz

hematolog

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Hege Garelius

hematolog, Sektionen för hematologi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Johanna Ungerstedt

Hematologiskt Centrum

Karolinska Universitetssjukhuset

Johannes Bålfors

Hematologisektionen

Norrlands Universitetssjukhus

Lars Nilsson

hematolog, Sektionen för hematologi- och koagulation

Universitetssjukhuset, Lund

Magnus Tobiasson

Hematologiskt Centrum

Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

Petter Willner Hjelm

hematolog, Hematologiska kliniken

Universitetssjukhuset Linköping

Adjungerad

Dick Stockelberg

hematolog

Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Stödjande RCC

Karin Olsson

verksamhetsutvecklare

RCC Mellansverige

 

Marit Holmqvist

statistiker

RCC Mellansverige

Anna Hedström

registerproduktägare

RCC Mellansverige

Maria Moutran

registerproduktägare

RCC Mellansverige