Nationell kvalitetsregistergrupp för Myelodysplastiskt syndrom (MDS)

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för kvalitetsregistret.

Ordförande

Eva Hellström-Lindberg

hematolog

Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

Registerhållare

Elisabeth Ejerblad

hematolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Ledamöter

Bengt Rasmusson

hematolog

Universitetssjukhuset, Örebro

 

Fryderyk Lorenz

hematolog

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Hege Garelius

hematolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Lars Nilsson

hematolog

Universitetssjukhuset, Lund

Petter Willner Hjelm

hematolog

Universitetssjukhuset Linköping

Adjungerad

Dick Stockelberg

hematolog

Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Stödjande RCC

Karin Olsson

vårdprocesskoordinator

RCC Mellansverige

 

Marit Holmqvist

statistiker

RCC Mellansverige