Nationell kvalitetsregistergrupp för ALL

Ordförande

Helene Hallböök

Överläkare

Akademiska sjukhuset

Registerhållare

Anna Lübking

Överläkare

Skånes Universitetssjuhus

Ledamöter

Lucia Ahlberg

Överläkare

Linköpings Universitetssjukhus

 

Jòel Jòelsson

Överläkare

Karolinska Universitetssjukhuset

Beata Tomaszewska-Toporska

Överläkare

Skånes Universitetssjukhus

Stella Wei

Överläkare

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

Antonio Izarra Santamaria

Överläkare

Norrlands Universitetssjukhus

Piotr Koslowski

Överläkare

Universitetssjukhuset Örebro

Stödjande RCC

Ann-Sofi Hörstedt

statistiker

RCC Syd

 

Ann-Katrin Andersson

registeradministratör

RCC Syd

Annika Wendt Wesén

vårdprogramhandläggare

RCC Syd

Niklas Berndt

datamanager

RCC Syd