Skelett- och mjukdelssarkom

Totalt insjuknar ungefär 370 patienter årligen i skelett- och mjukdelssarkom i Sverige varav cirka en tredjedel drabbas av skelettsarkom och resterande av mjukdelssarkom.

Mjukdelssarkom presenterar sig oftast som en asymtomatisk tumör, vilket leder till att det ofta negligeras av såväl patienter som läkare. Skelettsarkom däremot debuterar ofta med vilovärk, belastningssmärta och ibland med lokal svullnad. Överlevnaden för patienter med skelettsarkom har ökat dramatiskt de senaste 40 åren.

Sidan uppdaterad: 22 december 2017

Regionalt