Nationellt vårdprogram matstrups- och magsäckscancer

Vårdprogrammet är fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2017.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum norr.

Faktaägare: Mikael Hermansson, kirurg, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Sidan uppdaterad: 7 november 2017