Regional support

För dig som har frågor eller behöver hjälp med registreringen i SveReKKS.

Örjan Bäfver

registerproduktägare

RCC Stockholm Gotland

Alexandra Mazzanti-Myretyr

registeradministratör, INCA-support

RCC Mellansverige

Pernilla Kockum

registeradministratör

RCC Syd

Lars-Göran Lindesjö

registeradministratör

RCC Väst

Åsa Sundberg

systemutvecklare

RCC Norr

Annica Vågeland

registeradministratör

RCC Sydöst