Nationell kvalitetsregistergrupp sköldkörtelcancer

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Ordförande/registerhållare

Jakob Dahlberg

kirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

 

Ledamöter

Maria Sandström

onkolog

Norrlands universitetssjukhus

 

Viveka Bergman

onkolog

Universitetssjukhuset Linköping

Catharina Ihre Lundgren

kirurg

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Rebecka Hallbeck

kontaktsjuksköterska

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Göran Wallin

kirurg, Överläkare

Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro

Olov Norlén

kirurg

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Anders Höög

patolog

Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm och Kliniken för patologi, Linköping...

Oliver Gimm

kirurg

Universitetssjukhuset i Linköping

Joakim Hennings

kirurg

Östersunds sjukhus, Östersund

Erik Nordenström

läkare

Skånes universitetssjukhus

Jan Tennvall

onkolog

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Lennart Greiff

ÖNH-läkare

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Pernilla Asp

onkolog

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Christofer Juhlin

patolog

Karolinska universitetssjukhuset

Stockholm

Patientrepresentant

Peter Lakwijk

patient/närståendeföreträdare

 

 

Stödjande RCC

Christian Staf

statistiker

RCC Väst

 

Claudia Adok

statistiker

RCC Väst

Susanne Amsler Nordin

RCC Väst

Malin Samuelsson

utvecklingsledare

RCC Väst