Nyheter

Samverkan
Standardiserat vårdförlopp för bröstcancer är reviderat – bland annat med nya ledtider

RCC samverkan har den 24 januari 2024 fastställt en uppdatering av standardiserat vårdförlopp (SVF) för bröstcancer. Ändringarna rör primärt ledtid samt ett par förtydliganden vad gäller välgrundad misstanke och diagnostiska metoder.

Samverkan
Tidigare men enklare inrapportering till Cancerregistret med nya regler

Från den 1 januari gäller nya regler för canceranmälan till Cancerregistret. Gabrielle Gran, nationell koordinator för Cancerregistret, bedömer att klinikernas inrapporteringsbörda kommer att minska med en tredjedel. Just nu jobbar RCC för att nå ut med de nya reglerna till alla klinker.

Samverkan
Nytänkande arbetssätt med cancerrehabilitering i Region Jämtland Härjedalen

Att jobba diagnos- och kliniköverskridande i ett nytt cancerhabiliteringsteam i Region Jämtland Härjedalen har resulterat i ett effektivare arbetssätt. Det har också bidragit till att målet att uppnå en mer jämlik cancerrehabilitering är närmare.

Samverkan
Medel att söka till initiativ som stärker tillgänglighet och rehabilitering

Under 2024 ska 220 miljoner kronor fördelas mellan olika initiativ i regionernas cancervård. RCC har fått i uppdrag att fördela medlen, och satsningen börjar nu ta form. Jämlik vård, tillgänglighet, tydliga resultat och patientnära arbete står i fokus.

Samverkan
Nu lanseras en ny Min vårdplan livmoderkroppscancer

Nu lanserar RCC den nationella Min vårdplan livmoderkroppscancer. Innehållet publiceras digitalt via 1177 och för pappersutskrift på www.cancercentrum.se.