Forskning på Svenska kvalitetsregistret för bröstcancer

Här finns information om forskning med stöd av Svenska kvalitetsregistret för bröstcancer, samt om hur du går tillväga för att begära ut data i forskningssyfte.

Godkända forskningsprojekt

Uppdateras senare.

Forskningspublikationer

Uppdateras senare.

Ansökan om NKBC-data för forskning