Nationell kvalitetsregistergrupp  för myeloproliferativa sjukdomar (MPN)

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Ordförande

Erik Ahlstrand

Registerhållare

Örebro Universitetssjukhus, Region Mellansverige

Ledamöter

Anneli Enblom-Larsson

hematolog

Norrlands Universitetssjukhus

 

Marie Lindgren

hematolog

Länssjukhuset i Kalmar, Region Sydöst

Anna Ravn Landtblom

hematolog

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Stefan Scheding

hematolog

Skånes Universitetssjukhus, Lund, Region Syd

Khadija Abdul Karim

hematolog

Kungälvs Sjukhus

Patientrepresentant

Olina Lind

 

 

Stödteam

Malin Bergman

diagnoskoordinator hematologi, gynekologi, barncancer

RCC Stockholm Gotland

 

Karin Engström

registeradministratör

RCC Stockholm Gotland

Kamilla Krawiec

statistiker

RCC Stockholm Gotland

Charlott Lundberg

produktägare

RCC Stockholm Gotland