Nationell kvalitetsregistergrupp för Lymfom

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Ordförande

Daniel Molin

överläkare

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Registerhållare

Karin Ekström Smedby

hematolog

Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Ledamöter

Catharina Lewerin

Hematolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

Björn Wahlin

Karolinska universitetssjukhuset Huddinge

Franz Rommel

hematolog

Universitetssjukhuset, Linköping

Gunilla Enblad

onkolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Fredrik Ellin

Region Kalmar Län

Martin Erlanson

onkolog

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Stödjande RCC

Ann-Katrin Andersson

registeradministratör

RCC Syd

 

Annika Wendt Wesén

verksamhetsutvecklare

RCC Syd

Ann-Sofi Hörstedt

statistiker

RCC Syd

Niklas Berndt

datamanager

RCC Syd