Dokument

Här finns de dokument och manualer som du behöver i arbetet med kvalitetsregistret. Om du har frågor kan du kontakta supporten på ditt regionala cancercentrum. 

Faktaägare: Björn Andreasson, hematolog, NU-sjukvårdenBjörn Andreasson, hematolog, NU-sjukvården

Sidan uppdaterad: 6 november 2017