Till regionspecifikt innehåll

Läkemedelsregimer prostatacancer

Här finns regimer, tydliga och enhetliga beskrivningar av hur antitumorala läkemedel ska doseras och kombineras, för prostatacancer. Här kan du också läsa basfakta om läkemedel.