Till regionspecifikt innehåll

Äggstockscancer

Varje år får cirka 700 kvinnor äggstockscancer (ovarialcancer) i Sverige. Antalet fall har minskat betydligt de senaste tio åren. Det beror troligen på att fler kvinnor som kommer upp i 60-årsåldern har använt p-piller, vilket ger en skyddseffekt. 

De första symtomen på äggstockscancer är ofta vaga, till exempel svullen mage och diffusa magbesvär som illamående, värk, tyngdkänsla eller sura uppstötningar. Man kan också uppleva ett ökat tryck mot ändtarmen, eller att man behöver kissa ofta.

Eftersom äggstockarna ligger fritt i bukhålan kan en tumör växa sig ganska stor innan den ger kännbara symtom. Därför upptäcks sjukdomen ofta i ett sent skede. Många kan dock leva länge med cancer och med god livskvalitet. Sjukdomen behandlas oftast med kirurgi och efterföljande cytostatika. Den relativa femårsöverlevnaden (andel kvinnor som överlever minst fem år) i Sverige är cirka 50 procent.

De flesta som får äggstockscancer är 60-70 år. Orsakerna till sjukdomen är oklara, men antalet ägglossningar har betydelse. Tillstånd som innebär att ägglossningen hämmas, till exempel graviditet, amning och användning av kombinerade p-piller, minskar risken att insjukna.

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

 

Kvalitetsdata

RCC Syd erbjuder öppet tillgängliga kvalitetsparametrar som bygger på data i de nationella kvalitetsregistren för cancer och uppdateras kring den första i varje månad.

Redovisning av kvalitetsparametrar.

 

 

Regional patientprocessledare

Päivi Kannisto

regional patientprocessledare ovarialcancer

Skånes universitetssjukhus

Regional vårdprocess äggstockscancer

Vårdprocessen arbetar för att förbättra behandling, omvårdnad och uppföljning av patienter med äggstockscancer

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med: 

 • Fortsatt arbete med regional nivåstrukturering enligt uppdrag från RCC i samverkan.
 • Uppdatering av det nationella vårdprogrammet för ovarialcancer samt de regionala medicinska riktlinjerna.
 • Framtagning av Min vårdplan.
 • Standardiserat vårdförlopp för äggstockscancer.
 • Utveckling av kvalitetsregistret för ovarialcancer.
 • Införande av PREM-data i det nationella kvalitetsregistret. PREM står för Patient Reported Experience Measures och bygger på mätning av patienternas upplevelser av vården, till exempel genom enkäter. 
 • Forskning kring utdata från kvalitetsregistret för ovarialcancer.
 • Fortlöpande genomgång av kvalitetsregistrets variabler och utfall med statistiker på RCC Väst och tillsammans med Centre for Healthcare Improvement vid Chalmers.
 • Lokala dialogmöten på samtliga Kvinnokliniker i regionen tillsammans med övriga regionala processägare inom gyncancerområdet. 
 • Inventering av kompetensförsörjningsbehov. 

Vårdprocessen har ett nära samarbete med de regionala vårdprocesserna för livmoderhalscancer och livmoderkroppscancer.

Regionala processägare

porträtt

Karin Bergmark

regional processledare gynekologisk onkologi, överläkare gynekologisk onkologi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

porträtt

Charlotte Palmqvist

regional processledare äggstockscancer, gynekologisk tumörkirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

porträtt

Boglarka Fekete

regional processledare äggstockscancer, gynonkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Regional omvårdnadsordförande

porträtt

Emma Karlsson

regional omvårdnadsordförande

Regionalt stödteam

porträtt

Astrid Carling

utvecklingsledare

RCC Väst

 

porträtt

Statistiker

Regional support, RCC Väst

porträtt

Charlotta Briggman

administrativ koordinator

RCC Väst

porträtt

Erika Strande

administrativ koordinator

RCC Väst