Koll på läget

Rapporterna vänder sig i första hand till verksamhetschefer eller annan sjukvårdspersonal. De ger stöd för verksamhetsuppföljning och kvalitetsförbättring vid det egna sjukhuset eller kliniken.

Koll på läget finns innanför inloggning till INCA-plattformen och redovisar det egna sjukhusets eller klinikens resultat för ett antal utvalda kvalitetsindikatorer, jämfört med motsvarande värde för riket och fastställda målnivåer.

Innanför inloggningen finns även interaktiva rapporter som jämför den egna verksamhetens resultat med andra sjukhus eller regioners resultat.