Standardiserat vårdförlopp vulvacancer

Det standardiserade vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.