Till regionspecifikt innehåll

Standardiserat vårdförlopp okänd primärtumör (CUP)

Det standardiserade vårdförloppet för cancer utan känd primärtumör (CUP) gäller från och med 2016. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.

Standardiserat vårdförlopp

Standardiserat vårdförlopp för cancer utan känd primärtumör (CUP), Kunskapsbanken

Alla SVF och vårdprogram finns nu samlade i RCCs Kunskapsbank. Kunskapsbanken ersätter appen Cancervård.

Kortversion för primärvården

Kortversion för primärvården, cancer med okänd primärtumör (pdf, nytt fönster)
Kortversion för primärvården, cancer med okänd primärtumör (word)

Patientinformation

Patientinformationsblad om utredning enligt SVF (pdf, nytt fönster)

Kodningsvägledning

Kodningsvägledningar anger vilka KVÅ-koder och mätpunkter som kan användas för respektive vårdförlopp.

Kodningsvägledningar för samtliga diagnoser

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Läs mer om införande av vårdförloppen i region Stockholm och region Gotland.

Regionalt anpassad patientinformation

För Region Stockholm finns en regionalt anpassad patientinformation att dela ut till patient vid välgrundad misstanke om cancer inom ramen för standardiserade vårdförloppLadda ner den här.