Dokument

Här finns de dokument och manualer som du behöver i arbetet med kvalitetsregistret och patientöversikten. Om du har frågor kan du kontakta supporten på ditt regionala cancercentrum.

Faktaägare: Olof Ståhl, Onkologiska kliniken, SUS, Lund

Sidan uppdaterad: 21 september 2018