Nationell vårdprogramgrupp njurcancer

Ordförande

Börje Ljungberg

urolog

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

 

Fabian Hofmann

urolog

Sunderby sjukhus

Magnus Fovaeus

urolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Pernilla Sundqvist

urolog

Universitetssjukhuset Örebro

Tomasz Jakubczyk

urolog

Länssjukhuset Ryhov

Ulrika Harmenberg

överläkare

Karolinska Universitetssjukhuset

Patologi

Martin Johansson

patolog

Skånes universitetssjukhus

Radiologi

Mikael Hellström

radiolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Patientrepresentant

Jörgen Jehander

Njurcancerföreningen

Omvårdnadsrepresentant

Britt-Inger Dahlin

sjuksköterska

Norrlands universitetssjukhus

Stödjande RCC

Bodil Westman

projektledare

RCC Stockholm Gotland