Till regionspecifikt innehåll

Sunda solvanor

Sunda solvanor är en cancerförebyggande satsning som förmedlar hur viktigt det är att skydda sin egen och barnens hud mot solen. Bakgrunden är den stora ökningen av hudcancer. Att bränna sig i solen ökar risken att drabbas av malignt melanom, och barns hud är extra känslig.

Tanken är att ge barnhälsovårdssjuksköterskor (BVC-sjuksköterskor) en modell att använda för att förmedla sunda solvanor till barn och familjer som besöker barnavårdscentralerna.

Genom ett bildbaserat informationsmaterial betonas vikten av att föräldrar skyddar sig själva och sina barn mot solen genom skugga, kläder och solskyddsmedel samt genom att undvika solen mellan klockan 11.00 och 15.00. Råden är formulerade utifrån internationella rekommendationer och återfinns i Rikshandboken i barnhälsovård. 

Uppföljning av arbetet med Sunda solvanor

Informationsmaterialet Sunda solvanor har hittills använts i sjukvårdsregionerna Norr,  Sydöst, Mellansverige och Väst. 

De regionala cancercentrumen har i samarbete med barnhälsovården i respektive region distribuerat totalt 104 000 kylskåpsmagneter och drygt 4 500 affischer med budskapet om Sunda solvanor.

Enkätundersökningar från Regionalt cancercentrum norr,
Regionalt cancercentrum väst och Regionalt cancercentrum sydost har visat att 96 % (311 av 322) av de responderande BVC-sjuksköterskorna upplevt projektet som mycket eller mestadels positivt. Under våren 2018 har arbetet med Sunda solvanor följts upp och presenterats i en rapport.

Sunda solvanor - En rapport som beskriver arbetet som gjorts under åren 2014-2017 (pdf, nytt fönster)

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Sunda solvanor i norra sjukvårdsregionen

Under våren/sommaren 2020 satsar RCC Norr på att förmedla information kring Sunda solvanor till föräldrar och barn som besöker Barnavårdscentralen (BVC) inom sjukvårdsregionen.

I samarbete med barnhälsovården i norra sjukvårdsregionen har RCC Norr levererat informationsmaterial; magneter, affischer samt frågor & svar till BVC-enheter i regionerna. Materialet är avsett att användas under två års tid.  

Våren och sommaren 2016 och 2017 genomfördes projektet Sunda solvanor för första gången i norra sjukvårdsregionen. Projektet finasierades även då av RCC Norr. Slutrapporten publicerades den 15 januari 2018.

Slutrapport projekt Sunda solvanor RCC norr 2018 (pdf)

Kontakt

porträtt

Cecilia Hultstrand

vårdutvecklare, processledare prevention

RCC Norr

Sprid budskapet om sunda solvanor! 

Du som arbetar inom Västra Götalandsregionen och Region Halland kan kostnadsfritt beställa Sunda-solvanor-affischer i A3 och flyers i A5 på Adress- och distributionscentrum (sök på ”sunda solvanor”) till din verksamhet.

Sidan är en intern sida, som enbart kan nås av dig som jobbar i Västra Götalandsregionen. För dig som arbetar i Region Halland rekommenderar vi att du kontaktar distributören på: 

Tel. 010 - 441 36 94
adress.distributionscentrum@vgregion.se

Mer information

Startade som pilotprojket i väst

Sunda solvanor startade som ett pilotprojekt i 2014 genom ett samarbete mellan Regionalt cancercentrum väst och Central barnhälsovård i Västra Götalandsregionen. Idag används materialet i stora delar av landet. I detta klipp får du en introduktion till Sunda solvanor. Klicka på den fyrkantiga symbolen längst ner i högra hörnet för att se filmen i helskärmsläge.