Kunskapsstyrning som stöd inför ackreditering samt förvaltning och uppföljning av CCC

RCC ska tillsammans med Sveriges regioner verka för en mer jämlik och kunskapsstyrd cancervård. En central del i uppdraget är att utveckla nationella kunskapsstöd.

Samlad kunskapsstyrning inom cancerområdet innebär att stötta cancervårdens medarbetare och patienter så att varje möte och vårdinsats utgår från bästa tillgängliga kunskap. För att uppnå det erbjuder RCC olika kunskapsstöd, baserade på forskning.

In English: Knowledge-based Healthcare