Till regionspecifikt innehåll

Akut myeloisk leukemi inklusive akut oklassificerad leukemi

Akut myeloisk leukemi (AML) är en grupp av allvarliga sjukdomar i blodbildande celler i benmärgen, som drabbar cirka 350 vuxna svenskar per år. AML kan förekomma i alla åldrar, men är vanligare hos äldre och personer med andra blodsjukdomar eller som tidigare behandlats med cytostatika för annan sjukdom.

AML orsakas av multipla förändringar i arvsmassan (DNA), men är inte ärftlig. Modern genetisk teknik har gjort det möjligt att påvisa många sådana DNA-förändringar, vilket ger underlag för riskgruppering, men också till en individualiserad behandling i en nära framtid.

Idag behandlas de flesta patienter med intensiva kombinationer av cytostatika, som efter någon månad ofta leder till full återhämtning av blodbildning, varvid kompletterande behandling, ofta inkluderande stamcellstransplantation kan bli aktuell. I vissa fall föredras lågintensiv behandling, eller rent symptomlindrande terapi. Prognosen varierar mycket med patientens ålder och sjukdomsrelaterade riskfaktorer.

Data från det nationella AML-registret visar förbättrade resultat där mer än hälften av de yngre patienterna botas, medan prognosen för äldre är betydligt sämre, även om många får en värdefull sjukdomsfri tid efter diagnos. Många nya läkemedel är under utveckling, varför det är angeläget att patienter om möjligt deltar i kliniska studier.

Rapport från medlemstidningen Oss Hematologer emellan, nummer tre 2021 (pdf, nytt fönster)

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Blodcancer i Mellansverige

RCC Mellansverige organiserar en sjukvårdsregional vårdprocessgrupp samt ett sjukvårdsregionalt sjuksköterskenätverk inom blodcancer.

Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp

Sjukvårdsregionalt sjuksköterskenätverk

AML i västra sjukvårdsregionen

Den regionala vårdprocessen för leukemi omfattar samtliga former av leukemi, utom kronisk lymfatisk leukemi (KLL), som tillhör gruppen lymfom. Vårdprocessen arbetar för att förbättra behandling, omvårdnad och uppföljning av denna patientgrupp i västra sjukvårdsregionen.

Läs mer om arbetet i regionala vårdprocessen för leukemi under rubriken "Regionspecifikt innehåll" på webbsidan om Akut lymfatisk leukemi (ALL).