Till regionspecifikt innehåll

Standardiserat vårdförlopp kronisk lymfatisk leukemi

Det standardiserade vårdförloppet för KLL gäller från och med 2018. Vårdförloppet är en del av det standardiserade vårdförloppet för lymfom. Det gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.

Standardiserat vårdförlopp

Standardiserat vårdförlopp lymfom och kronisk lymfatisk leukemi (KLL), Kunskapsbanken

Alla SVF, vårdprogram och vägledningar finns i RCCs Kunskapsbank.

Kortversion för primärvården

Kortversion för primärvården, lymfom och KLL (pdf, nytt fönster)
Kortversion för primärvården, lymfom och KLL (word)

Patientinformation

Patientinformationsblad om utredning enligt SVF (pdf, nytt fönster)

Kodningsvägledning

Kodningsvägledningar anger vilka KVÅ-koder och mätpunkter som kan användas för respektive vårdförlopp.

Kodningsvägledningar för samtliga diagnoser

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Läs mer om införande av vårdförloppen i Region Stockholm och i Region Gotland.

Regionalt anpassad patientinformation

För Region Stockholm finns en regionalt anpassad patientinformation att dela ut till patient vid välgrundad misstanke om standardiserade vårdförlopp. Ladda ner den här.