Till regionspecifikt innehåll

Standardiserat vårdförlopp kronisk lymfatisk leukemi

Det standardiserade vårdförloppet för KLL gäller från och med 2018. Vårdförloppet är en del av det standardiserade vårdförloppet för lymfom. Det gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Läs mer om införande av vårdförloppen i Region Stockholm och i Region Gotland.

Regionalt anpassad patientinformation

För Region Stockholm finns en regionalt anpassad patientinformation att dela ut till patient vid välgrundad misstanke om standardiserade vårdförlopp. Ladda ner den här.