Nationellt vårdprogram okänd primärtumör (CUP)

Detta vårdprogram omfattar utredning och behandling av cancer utan känd primärtumör hos vuxna (CUP). Vårdprogrammet riktar sig till läkare, sjuksköterskor, paramedicinare och övrig vårdpersonal som inom primärvård och sjukhusvård har ansvar för med ansvar utredning och omhändertagande av dessa patienter.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Denna version av vårdprogrammet är reviderad 2016 med hänsyn tagen till nya rön inom området. Kapitlen om palliativ vård, utredning och patologi blev då delvis uppdaterade och omarbetade.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum sydöst.

Faktaägare: Kristina Arnljots, med dr, onkolog, Universitetssjukhus, Malmö/Lund
Ansvarig redaktör: Linda Carlén-Hallström

Sidan uppdaterad: 16 februari 2018