MENY

Standardiserat vårdförlopp neuroendokrina buktumörer

Det standardiserade vårdförloppet för neuroendokrina buktumörer gäller från och med 2018. Det standardiserade vårdförloppet gäller för vuxna patienter. Det bygger på det nationella vårdprogrammet för gastroenteropankreatiska neuroendokrina tumörer (GEP-NET), som fastställts av Regionala cancercentrum i samverkan.


Sidan uppdaterad: 22 november 2019