Till regionspecifikt innehåll

Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer NKBC

Kvalitetsregistret för bröstcancer innehåller bland annat uppgifter om diagnostik, tumördata, operationstyp och onkologisk behandling.

Interaktiv rapport

I den interaktiva rapporten går det att filtrera information på till exempel region, årtal och sjukhus. Du kan också skräddarsy en nationell eller regional rapport och välja ut lämpliga indikatorer.

Interaktiv rapport bröstcancer, INCA

Sammanställning av nationella data från kvalitetsregistret för bröstcancer görs årligen. 

Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer

Kvalitetsregistret för bröstcancer innehåller uppgifter om ledtider, diagnostik, tumörkarakteristika, preoperativ onkologisk behandling, bröst- och axillkirurgi, postoperativ onkologisk behandling samt uppföljning. Sedan 2019 insamlas också patientrelaterade utfallsmått (PROMs).

Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelse 2020 (pdf, nytt fönster)

Verksamhetsberättelse 2019 (pdf, nytt fönster)

Verksamhetsberättelse 2016 (pdf, nytt fönster)

Verksamhetsberättelse 2014-2015 (pdf, nytt fönster)

Det nationella kvalitetsregistret för bröstcancer startade 2008 och det nationella kvalitetsregistret för bröstrekonstruktion 2011. Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland ansvarar för registren.