Till regionspecifikt innehåll

Nationellt Kvalitetsregister för Bröstcancer NKBC

Nationellt Kvalitetsregister för Bröstcancer startade 2008 och innehåller uppgifter om ledtider, diagnostik, tumörkarakteristika, preoperativ onkologisk behandling, bröst- och axillkirurgi inklusive onkoplastik/direktrekonstruktion, postoperativ onkologisk behandling samt uppföljning. Sedan 2020 insamlas också patientrelaterade utfallsmått (PROM).

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland ansvarar för registren.

Interaktiv rapport

Sammanställning av ett urval av nationella data från kvalitetsregistret görs årligen. I den interaktiva rapporten går det att filtrera information på till exempel region, årtal och sjukhus. Du kan också skräddarsy en nationell eller regional rapport och välja ut lämpliga indikatorer.

Interaktiv årsrapport från Nationellt Kvalitetsregister för Bröstcancer, INCA