Inloggad som:

SALFLAC

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

SALFLAC
En randomiserad dubbelblind placebokontrollerad fas 2 studie som undersöker eff ekten avSalovum och SPC-fl ingor på biverkningar som orsakas av kurati vt syft ande kombinerad strål- och cytostatikabehandling för analcancer - SALFLAC
En randomiserad dubbelblind placebokontrollerad fas 2 studie som undersöker eff ekten avSalovum och SPC-fl ingor på biverkningar som orsakas av kurati vt syft ande kombinerad strål- och cytostatikabehandling för analcancer - SALFLAC
PLACEHOLDER
En randomiserad dubbelblind placebokontrollerad fas 2 studie som undersöker eff ekten avSalovum och SPC-fl ingor på biverkningar som orsakas av kurati vt syft ande kombinerad strål- ochcytostati kabehandling för analcancer
Mer information om studien för vårdgivare
Age>18 years. Histologically confirmed diagnosis of AC irrespective of tumour p 16-status. Planned for curative RCT according to national care programme schedule B (ie T1-T2 (<4 cm)N0M0; 2 Gy/fx to 54 Gy with 1 cycle CapMi) or schedule C (ie T2(≥4 cm)-T4N0-1cM0; 2.13 Gy/fx to 57.5
Patients with stoma. Contraindications to the investigational product, e g known or suspected hypersensitivity to the investigational products or expected inability to their use in accordance with the protocol.
Behandling
Fas 2
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2024-01-31)

Tillbaka till listan